BAY-ATI GOP-1.1.1-11-2012-0606 sz. Magyar Zongora projekt – közzététel

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország vezető alkalmazott kutatóintézménye, melynek egyik budapesti egysége az Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAY-ATI). A BAY-ATI küldetése, hogy Kft. intézeteivel együttműködve meghatározó szerepet töltsön be az anyagtudományi és anyagtechnológiai innovációs láncban az alábbi területeken: lézertechnológia, polimertechnológia, elektrokémia, környezettechnológia. A BAY-ATI céljai között szerepel a hazai pályázatokban, továbbá az…

BAY-IKTI- Humánügyviteli adatokon alapuló üzleti intelligenciarendszer, ráépülő komplex szoftvertermék és szolgáltatásrendszer kifejlesztése – közzététel

A NEXON Kft. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft-vel alkotott konzorciummal 519 926 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül kiírt „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása”című pályázaton. A fejlesztés célja humánügyviteli adatokon alapuló üzleti intelligenciarendszer, ráépülő komplex szoftvertermék és szolgáltatásrendszer kifejlesztése. Közel 520 millió…

BAY-KKI CEEM Öko-Pont Szolgáltatás

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. 2012. novemberétől részt vesz a “CEEM – Cental Environmental Management as a kit for survival” nevű, a Közép-Európai Transznacionális Program társfinanszírozásának keretében megvalósított projektben. A projekt célja kis-és középvállalatok energiahatékonyságának növelése a projektpartnerek által kifejlesztett online értékelő rendszer vállalati alkalmazása, valamint ingyenes energiahatékonysági tanácsadás révén. A projekt kulcsfontosságú tevékenysége a…

BAY-IKTI: „iN-Surance, használatarányos biztosítási díj fizetését lehetővé tevő rendszer”

Projekt neve: „iN-Surance, használatarányos biztosítási díj fizetését lehetővé tevő rendszer” Projekt száma: GOP-1.1.1-11-2012-0004 Gépjármű használattal arányos díjfizetés A hazai piacon korábban ismeretlen volt a használatarányos díjfizetési mód úgy a KGFB, mint a CASCO biztosítások esetében, ahogy az európai piacon sem terjedt el ilyen megoldás. A jelenlegi díjmeghatározó eljárások statikus adatokat vesznek figyelembe, és szinte teljesen figyelmen kívül…

Biomedicina Workshop

2014. Július 9 és 2014. Július 11. között megrendezésre kerül a Biomedical Technologies nemzetközi workshop. A esemény Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina koordinálásban kerül megrendezésre a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével. A Visegrádi Alap finanszírozásában (Standard Grant No. 21320401) megvalósuló workshop célja a V4 es országok kutatási intézményeinek…

BAY-BIO Fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát hasznosítása GOP-1.1.1-11-2011-0071

Támogatás intenzitása: 73,44% Saját forrás: 84 881 425 Ft A megítélt támogatás: 234 732 334 Ft Projekt összköltsége: 319 613 759 Ft A Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázati…

BAY-ÜF Tudomány és ipar, avagy miként válnak a tudományos eredmények a társadalom hasznára – közzététel

A projekt alapvető célja, hogy a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. elsősorban saját kutatási eredményeinek bemutatásával hozzájáruljon a magyar tudomány eredményeinek disszeminációjához, kiemelve a műszaki tudományok, azon belül is elsősorban a fizika, a biológia, az anyagtudományok, a lézertechnológia, valamint a különböző fejlesztőmérnöki tevékenységek során keletkezett tudományos eredményeket. A pályázatban megvalósított tevékenységek a tudományos…

BAY-ÜF Hétköznapi tudomány – közzététel

A pályázat a kiírás céljaival összhangban, célul tűzi ki a hazai műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. A projekt különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások – szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánja elérni a kitűzött célokat. Az akciók várt hozadéka,…

BAY-ATI Nanotechnológiás Integrált Elektronikai Alkatrész Fejlesztése (KMR_12-1-2012-0406 – HITELAP) – közzététel

A HITELAP Nyomtatott Huzalozású Áramköri Lapokat Gyártó Zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszékével és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban vissza nem térítendő támogatást nyert Nanotechnológiás Integrált Elektronikai Alkatrész Fejlesztésére. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával…

BAY-ATI Flexibilis szál-alapú nanogenerátorok fejlesztése, jellemzése és modellezése (Piezofib) – közzététel

Napjainkban a textilanyagokat nem csak ruházkodásra (hétköznapi, sport- vagy védőruházatként), hanem számos egyéb célra is használják, így például az agrár-, jármű- és építőiparban, orvosi és higiénés alkalmazásokban, valamint csomagolóanyagként. Az alkalmazások többségében a textilanyagok különböző mechanikai deformációnak (húzó, nyomó hajlító és nyíró deformációk) vannak kitéve. Ha ezek az anyagok a mechanikai hatásokból képesek elektromos energiát…