A biomassza alapú gazdaság a fenntartható, biomassza alapú gazdasági folyamatok összességét jelenti, melyek megújuló biológiai (mezőgazdasági, erdészeti, állati, mikrobiális) eredetű erőforrásokat használnak fel élelmiszeripari, takarmányozási, energetikai illetve vegyipari alapanyagként való hasznosítási céllal, illetve magába foglalja ezen folyamatok szereplőit, melyek ebben a hasznosítási tevékenységben részt vehetnek. Ezek a folyamatok gondoskodnak a mezőgazdasági, ipari termelés során keletkező biomassza hulladékok és melléktermékek magasabb hozzáadott értéket képviselő termékekké történő átalakításáról, és ezáltal képesek olyan egymással összefüggő társadalmi kihívások átfogó módon történő kezelésére, mint az élelmezésbiztonság, a természeti erőforrások szűkössége, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség és az éghajlatváltozás, szem előtt tartva a fenntartható gazdasági növekedést.

A Biotechnológiai Divízióban évtizedes hagyománya van az ipari, mezőgazdasági melléktermékek és a növényi biomassza hasznosítására irányuló kutatásoknak, fejlesztéseknek (pl. tejsavó hasznosítása, biofinomítás), így könnyen tudtunk kapcsolódni az az Európa társadalmát, környezetét és gazdaságát szolgáló, fenntartható és körkörös biomassza alapú gazdaság kialakítását célzó uniós stratégiában foglalt célkitűzésekhez. Aktív együttműködést alakítottunk ki a témában céges partnerekkel, valamint a NAIK-kal és a NAK-kal.

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. az alapító tagja és a menedzsment szervezete a Magyar Bioeconomy Klaszternek, amelynek célja, hogy élénkítse a bioeconomy fejlődését Magyarországon és segítse a benne résztvevő vagy részt venni kívánó cégeket és szervezeteket.

Bioeconomy tárgyú projektjeink:
AgriForValor
Made in Danube
POWER4BIO

Elérhetőség

KOÓS Ákos, osztályvezető, Biomassza Termelés és Hasznosítás Osztály
Cím: H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Telefon: +36-30/372-0999
E-mail: akos.koos@bayzoltan.hu