A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. elsődleges célja, hogy szinten erősítse és továbbfejlessze a hazai és nemzetközi K+F piacon eddig elért eredményeit, ügyfeleinek elégedettségét megtartsa és növelje a cég szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésével, a mindenkori tudományos-műszaki színvonalnak való megfeleléssel.

Meggyőződésünk, hogy cégünk hosszú távú fejlődésének és fennmaradásának alapja a megrendelőikkel kiépített jó kapcsolata, ezért a megrendelői elégedettség elérése érdekében az általunk nyújtott szolgáltatások és a kifejlesztett termékek, eljárások minőségét elsődleges kérdésnek tekintjük.

Cégünk vezetése vallja, hogy a magasabb színvonalú szolgáltatásokat csak a szolgáltatás folyamatának minőségi szabályozásával lehet elérni, ezért rendszerünk működését valamennyi főbb tevékenységi körre kiterjesztettük.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szakterületek vezetőiben és munkatársaiban egyaránt fejlesszük a minőségtudatot és a szakmai hozzáértést, a munkatársak folyamatos szakmai és minőségirányítási ismeretek továbbképzésével. Célunk a Kft. jelenlegi struktúrájának és működésének dinamikus javítása minden munkatárs együttműködésével és aktív részvételével.

Elkötelezetten mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megszerzett MSZ EN ISO 9001:2015 minőségi tanúsítványunkat megtartsuk, minőségirányítási rendszerünket folyamatosan továbbfejlesszük. Ügyfeleink és a saját adataink védelme érdekében az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszert is üzemeltetünk. Minőségpolitikánk aktualitását rendszeresen felülvizsgáljuk.

Minőségpolitikánkat partnereink és munkatársaink számára egyaránt ismertté kívánjuk tenni.

Minőségügyi rendszerünk hatékony működése teszi lehetővé, hogy a cég vezetése megalapozottan vállaljon felelősséget az elvégzett kutató-fejlesztő munkánk és szolgáltatásaink színvonala iránt.

Hisszük, hogy a minőségi munkavégzés eredményeként nyújtott szolgáltatások, a kifejlesztett termékek, eljárások biztosítani fogják a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. sikerét, és megerősítik munkatársaink minőség iránti igényét az élet minden területén.