Termék karbonlábnyom elemzés

CFP – Carbon Footprint of Products

A következő évtizedek nagy kihívása a megnövekvő – főképp emberi tevékenységhez köthető – klímaváltozás hatásait kezelni, csökkenteni. A klímaváltozás a termék teljes életciklusa során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét összegzi, mely az alapanyagok előállításától, a termékgyártáson, elosztáson, szállításon, használaton át az életciklus végéig, tehát a termék ártalmatlanításáig, hasznosításáig tart. A karbonlábnyom eredmények segítenek az emissziós folyamatok, részesedések megértésében, valamint a termék teljes életciklusára vonatkozó üvegházhatású gázok csökkentési lehetőségeiben. Alkalmazott szabvány: ISO14067.

Alkalmazásának célja

  • belső kommunikáció: karbon-csökkentési lehetőségek feltérképezése, megvalósítása
  • külső kommunikáció: B2B, azaz partnerek, vásárlók felé a karbon-eredmények kommunikálása
  • beszállítói lánc környezeti szempontú átdefiniálása.

Alkalmazott szoftver: GaBi Professional (Sphera) életciklus elemző szoftver

Alkalmazott adatbázis: Nemzetközileg elismert, ellenőrzött és elfogadott adatbázisok: Sphera Professional database; Ecoinvent 3.7 database több ezer folyamataival

Leggyakrabban alkalmazott hatáselemző módszerek: ISO14067GWP – Climate Changes – fossil, biogenic GHG emissions, Biogenic GHG removal, Emissions for and use change (dLUC); CML2001 – Global Warming Potential; EF3.0 – Climate Changes, EN 15804 +A2.

GaBi szoftveres referenciák

  • Termékgyártás elemzések: transzformátor, automatikus védelmi eszköz, élelmiszeripari termék-csomagolás.


Szervezeti karbonlábnyom elemzés

A vállalati szénlábnyom számítás elvégzése, a cégek éghajlatváltozás elleni fellépésének első lépése. Az elemzés áttekintést nyújt a vállalat üvegházhatású gáz kibocsátásáról, meghatározza a vállalaton belüli hot-spotokat, ahol domináns értéket mutat a karbonlábnyom, illetve javaslatokat fogalmaz meg az éghajlatváltozásra való hatások csökkentésének lehetőségeiről.

A BAY a szervezeti (vállalati) karbonlábnyom számítást a nemzetközileg elfogadott Greenhouse Gas (GHG) Protocol és ISO14069 által kiadott szabványok, útmutatók és számítási segédletek alapján készíti el. Ezen szabályrendszerek a vállalati tevékenységből származó kibocsátásokat 3 Scope célkategóriába sorolják, azok jelentési kötelezettsége és a kibocsátás módja (közvetlen vagy közvetett) alapján. A BAY által készített szervezeti (vállalati) karbonlábnyom elemzés egyediségét és megbízhatóságát az emisszió-számítás, valamint a karbon-csökkentési lehetőségek életciklus elemző szoftverrel való modellezése (energiacsökkentési forgatókönyvek, fotovoltaikus rendszer telepítése esetén megtakarított emisszió, stb.) adja, párhuzamban a GHG Protocol módszertanán alapuló számítással. A BAY – a vonatkozó ISO szabvány szerint, LCA alapokon – professzionális szoftverekkel, naprakész adatbázisokkal végzi el a munkát, amely a későbbiek során tervezett életciklus-elemzésekhez is jól illeszkedő alapot szolgáltat. A vállalatok a javasolt szervezeti karbonlábnyom csökkentési lehetőségekből éves vállalásokat fogalmazhatnak meg, melynek teljesülését éves revízióval igazolhatnak.


Szervezeti (vállalati) karbon-lábnyom számítás előnyei:

  • Vállalati tevékenységből származó üvegházhatású gáz-kibocsátás meghatározása, hot-spotok azonosítása (tevékenységek, telephelyek, berendezések (emissziós források)), karbon-csökkentési javaslatok megfogalmazása,
  • Karbon-kiegyenlítési (carbon offset) gyakorlat megalapozása,
  • Vállalati költségmegtakarítás, ahol a karbon-csökkentés a vállalati kiadások redukálásával járhat,
  • Környezeti és fenntarthatósági jelentéseknek szerves részeként növeli a jelentés minőségi színvonalát,
  • Marketing tevékenység támogatása,
  • Hosszú távú környezetvédelmi stratégia számszerűsítése.

 

Referenciák:

Ingatlankezelő és szolgáltató vállalatok éves szervezeti karbonlábnyom értékeinek meghatározása, csökkentési lehetőségek számbavétele

 

Elérhetőség

BODNÁRNÉ SÁNDOR Renáta, LCA kutatási szakterület vezető
Mobil: +36-70/513-9583
E-mail:
 renata.sandor@bayzoltan.hu