Dr. SCHMIDT Balázs

ügyvezető igazgató
Szakmai önéletrajz

Szakmai tapasztalat

KULTÚRÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM                  2022. június –
Miniszteri tanácsadó

SZÉCHENYI ALAPOK                                                             2021. május – 2022. június
Befektetési igazgató

MŰSZERTECHNIKA HOLDING ZRT.                                      1991 – 2021
Vezérigazgató, társtulajdonos (2012-2021)
Jogi és befektetési igazgató (1995-2012)
Jogi előadó (1991-1995)

KOMPLEX FAKTOR ZRT.                                                        2008-
Igazgatósági tag és társtulajdonos

PESTI HITEL ZRT.                                                                    2004-
Igazgatósági elnök és társtulajdonos

PESTMEGYEI BÍRÓSÁG                                                         1984 – 1991
Bírósági végrehajtó
Bírósági fogalmazó

Korábbi munkahelyek – Tisztségek

BTTF Nonprofit Zrt. – FB elnök                   2019-
Logos Ventures Zrt. – IG tag                       2017-2019
Ajkai Elektronikai Zrt. – IG tag                     2018-2021
Autofer Zrt. – IG tag                                     2017-2021
AE Plasztik Kft. – IG tag                               2016-2021
Premier Finance Zrt. – FB tag                      2017-2021
Komplex Faktor Zrt. – IG tag                        2008-
Echo TV – FB elnök                                     2005-2016
Pesti Hitel Zrt. – IG elnök                             2004-2015
Műszertechnika Holding Zrt. – IG tag           2008-2021
IKARUS Holding Rt. – FB elnök                   1998-2005
ÁPV Rt. – IG tag                                           1998-2001

Tanulmányok

ELTE JOGI KAR                                           1986 – 1991
Jogász – Cum Laude Minősítéssel
FÜRST SÁNDOR GIMNÁZIUM                    1980 – 1984
Középiskolai Érettségi

Kitüntetések

Magyar Gazdaságért díj kitüntetettje              2017

Dr. BIRÓ Gyöngyvér

tématerületi igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1982 – 2005      Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, egyetemi docens
1997 – 2008      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, főmunkatárs, tudományos igazgatóhelyettes
2008 – 2010      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, intézeti igazgató
2011 – 2013      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.., Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, osztályvezető, intézeti igazgató
2014 – 2015     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatóhelyettes, stratégiai igazgató
2015 –  2021     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., BAY-ENG Mérnöki Divízió, divízió igazgató
2021-                Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., tématerületi igazgató

Felsőfokú végzettség

okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél), Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
okleveles anyagtudományi mérnök-fizikus (kitüntetéses oklevél), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Anyagtudományi Mérnök-Fizikus szak, posztgraduális képzés

Tudományos fokozatok

1989     Dr. univ. – Miskolci Egyetem
Értekezés címe: A növelt huzalkinyúlás hatása az Ar-CO2 kevert védőgázas hegesztés leolvasztási teljesítményére

1995     Műszaki tudomány kandidátusa
Értekezés címe: Dinamikus törésmechanikai jellemzők mérése műszerezett ütővizsgálattal

2011     Dr. Habil – Miskolci Egyetem, Műszaki-természettudományok, Gépészeti Tudományok Tudományágban

Fő kutatási területek

  • szerkezeti anyagok szilárdsága, károsodása,
  • törési, károsodási folyamatok és modellezésük,
  • törésmechanika gyakorlati alkalmazása,
  • szerkezetek, berendezések integritásának elemzése, értékelése,
  • dinamikus törésmechanikai vizsgálatok, műszerezett ütővizsgálat és alkalmazásai
  • kockázatalapú felülvizsgálat és karbantartási módszerek, rendszerek fejlesztése és ipari alkalmazása.

Egyéb  szakmai tapasztalatok:

  • Nukleáris szakértői minősítés: nyomástartó berendezések és anyagtudomány, anyagvizsgálat területén (NSZ 6 – 05-1673 / 05-51981; NSZ 5.1- 05-1673 / 05-51981).

Fontosabb hazai és nemzetközi projektek:

1986-1989    Ömlesztőhegesztések teljesítménynövelése
1989-1991    Műszerezett ütővizsgáló és mérés-adatgyűjtő rendszer fejlesztése (OMFB által támogatott projekt) a KFKI-val közösen
1992-1994    Dinamikus törésmechanikai vizsgálatokhoz mérésadat-gyűjtő és kiértékelő rendszer kifejlesztése (OTKA projekt) – projekt vezető
1994-1996    Investigation of Critical Events During Loading and Fracturing of Samples and Structures Utilising Magnetic and Electric Emission (CIPA projekt)

  • A terhelési sebesség hatása az anyagok törésmechanikai jellemzőire (OTKA projekt) – projekt vezető

1996-1999    Education in Structural  Integrity in Hungary, TEMPUS projekt – projekt titkár

1997-2000    Lifetime Management of Transit Oil and Gas Pipelines in CCE/NIS Countries – Development of Knowledge Based Multimedia Software for Lifetime Management (COPERNICUS projekt)

  • Fracture Resistance of Steels for Container of Spent Nuclear Fuels, (NATO SfP és OMFB által támogatott projekt – projekt magyar társigazgatója)

1999-2003    A törési folyamat vizsgálata mágneses- és elektro-emissziós méréstechnikával (OTKA projekt) – projekt vezető
2002-2004    Assessment of Aged Piping Dissimilar Metal Weld Integrity – ADIMEW (NAS-FIKS-CT-2000-00047)

  • Extending Plant Life through Improved Fabrication and Advanced Repair Methodology – ELIXIR (G1RD-CT-2002-09004)

2003-2007    Statikus készülékek állapotfelügyeleti rendszerének megvalósítása, projekt vezető, MOL Nyrt. TKD Finomítás
2004-2008    PERFECT EU projekt (Prediction of Radiation Effect)
2005-2007    Új mágneses-zaj mérési technikák fejlesztése anyagvizsgálati alkalmazásokra, OM NFP projekt, 2005-2007.
2002-2005    Erőművi szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása, OM NFP projekt, 2002-2005.
2005-2010    NULIFE EU network projekt (Nuclear Lifetime Prediction)
2006-2007    Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása szerinti 1-es és 2-es biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek (RRE) szilárdsági számítása, fáradás elemzése és hőrétegződés vizsgálatok. II/6  Szivattyúk szilárdság számítása és fáradás elemzése, Megbízó. Olajterv Zrt., projektvezető

2008-2009    Paksi Atomerőmű 1-4. blokkján a reaktortartályon belüli szerkezetek anyagtulajdonság-változásának élettartam-korlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., projektvezető
2008-2009    ABOS 1-2 rendszerelemek, komponensek termikus ridegedése miatti élettartamkorlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008-2009., projektvezető
2008-2009    Kutatási és vizsgálati programok kifejlesztése és megalapozása a kiemelt berendezések legjellemzőbb romlási folyamataira vonatkozó kutatási feladatok elvégzésére, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008., projektvezető

2008-2013    Integ-Risk EU projekt (Integrated Risk Management), 2008-2013.- alprojektvezető
2010-2012    Fejlesztési javaslat kockázatalapú eszközmenedzsment irányítási rendszer megvalósítására, FGSZ Zrt. részére (projektvezető)
2012             MOL Dunai Finomító részére egységesített korrózió monitoring rendszer kifejlesztése (projektvezető)
2012-2015   Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben (TÁMOP projekt) – Technológiai Maradó Feszültségek Tudományos Műhely vezetője, intézeti projektvezető
2013-2015   Intelligens, funkcionális anyagok: Mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és alkalmazásaik – (TÁMOP projekt), intézeti projektvezető
2013-2015   Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az Inno Energy KIC keretében (projektvezető)
2016-2021   A Magyar Suzuki Zrt.-ből, beszállítóiból és kutató helyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére, GINOP 2.1.1. pályázat (projektvezető)
2019-          Alkalmazás orientált anyag-, technológia-, elméleti és vizsgálati módszerek fejlesztése – a tudásintenzív hazai ipar fejlődésének szolgálatában, Tématerületi Kiválósági Program, projektvezető
2019-         Globális jelentőségű járműipari kutatás-fejlesztési központ létrehozása Magyarországon a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., a Neumann János Egyetem és az AVL Hungary Kft. együttműködésében (FIEK projekt -projektvezető)

Összes publikációk:

Külföldi folyóiratokban megjelent idegen nyelvű cikkek: 24
Magyar folyóiratokban megjelent cikkek: 18
Külföldi konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54
Hazai konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54
Oktatási segédletek, tankönyv fejezetek: 11
Szóbeli előadások: 55
WoS hivatkozások száma: 54
Összes impakt factor: 20,4

Nyelvismeret

angol (tárgyalóképes), orosz (alap)

Elérhetőség

E-mail: gyongyver.biro@bayzoltan.hu

Dr. KISS István

divízió igazgató

BAY-BIO Biotechnológiai Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1998 – 1999      Ösztöndíj, Jacob Blaustein Institute for Desert Research-ben, Sede Boqer, Israel
1999 – 2002      Ösztöndíjas, a Bay Zoltán Alapítvány
2002 –               Tudományos munkatárs, Bay Zoltán Közalapítvány
2007 – 2011      Intézetigazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Biotechnológiai Intézete
2011 –              Divízió igazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Biotechnológiai Divízió

Szakmai testületi tagság

2010 –               Magyar Tudományos Akadémia, Környezetgeokémiai Albizottságának tagja

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázati és vállalati projektek garmadája.

Felsőfokú végzettség

Okleveles biológus MsC
Környezettudományi PhD
Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség:

E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu

SZABÓ Zsuzsanna

gazdasági igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1991 – 1994 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága belső ellenőr
1994 – 1999 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága könyvelő
1999 – 2003 HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt pénzügyi és számviteli vezető
2003 – 2005 Magyar Lapterjesztő Rt cégcsoport pénzügyi és számviteli vezető
2006 – 2008 Magyar Közút Zrt gazdasági vezérigazgató-helyettes
2008 – 2009 Magyar Közút Zrt üzletfejlesztési igazgató
2009 – 2010 Imagement csoport nemzetközi pénzügyi igazgató
2011 – 2012 IGN (Montivo) csoport vagyongazdálkodási (gazdasági) igazgató
2012 –          Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft gazdasági igazgató

Felsőfokú végzettség

Gazdasági mérnök (Bsc)
Szakközgazdász (Msc)
Könyvvizsgáló

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség

E-mail: zsuzsanna.szabo@bayzoltan.hu

SZŰCS Ferenc

divízió igazgató

BAY-ENG Mérnöki Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1992-1997       Antenna Hungária Rt. Szervízmérnök
1997-1999       Antenna Hungária Rt. Beruházási osztályvezető
1999-2001       Antenna Hungária Rt. Műsorszórás fejlesztési osztályvezető
2001–2002       VIVENDI Telekom Hungary Kft. Beruházási osztályvezető
2002-2004       Radiant ZRt. Fejlesztési igazgató
2004-2005       Radiant Távközlési ZRt. Vezérigazgató
2006-2009       T-Kábel Kft. Digitális TV fejlesztési osztályvezető
2009-2012       Magyar Telekom Digitális TV fejlesztési osztályvezető
2012-2016       Magyar Telekom Digitális TV fejlesztési központvezető
2016-2019       Magyar Telekom Nemzetközi TVSSC Content Workflow fejlesztési vezető
2019-2020       Magyar Telekom TV Tribe, Senior TV technológiai tanácsadó
2020-2021       Miskolc Holding Zrt. Innovációs igazgató
2021-               Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Engineering Divizió igazgató

Fontosabb hazai és nemzetközi projektek:

1997-1998       Új országos földfelszíni kereskedelmi TV és rádióhálózatok kialakítása. (m1, TV2, RTL, Petőfi, Kossuth, Bartók, Danubius, Sláger)
1998                TV2, Duna TV műholdas feladóállomás építése
1998                Az első közép-európai multimédiás műholdas platform indítása az Eutelsat-tal közösen
1998                Első magyarországi DVB-T és DAB pilot
1998                Első magyarországi TETRA pilot
1998-1999       Országos SDH Mikrohullámú gerinchálózat (OTH) kiépítése
2000                Kódolt AM mikró szolgáltatás bevezetése
2005                Az első magyarországi DVB-C szolgáltatás elindítása
2008                T-Home műholdas TV szolgáltatás kialakítása
2008                HDTV bevezetése Magyarországon
2010                Magio Sat TV (Szlovák Telekom) projekt
2010                IPTV over ED3 technológia és szolgáltatás bevezetése világelsőként
2011                Hibrid Interaktív Sat TV projekt
2013                CI+ technológia bevezetése a DVB-C szolgáltatásban
2016                Next Generation Headend projekt Deutsche Telekom Europe program
2018-2020       MediaKind Next Generation IPTV-OTT platform projekt

Szakmai testületi tagság

TETRA Fórum Hungary alapító tag
Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Felsőfokú végzettség

Villamosmérnök
Közgazdasági szakokleveles mérnök

Nyelvismeret

angol, spanyol

Elérhetőség:

E-mail: ferenc.szucs@bayzoltan.hu

VARGA Dávid

divízió igazgató

BAY-TMK Tudásmenedzsment központ

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

2006-2008         Alfa Wind Kft., gyakornok
2008-2010         IT Services Hungary Kft. Projekt menedzser, minőségbiztosítási és környezetirányítási megbízott
2010 –2013       IT Services Hungary Kft., részlegvezető
2014-2015         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Stratégiai igazgatóság, Portfólió menedzser
2015-2016         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Tudásmenedzsment Központ, Portfólió menedzsment osztály, Osztályvezető
2016-                 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Tudásmenedzsment Központ, igazgató

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

A szélerőművek környezeti hatásai

Felsőfokú végzettség

Okleveles Környezetgazdálkodási Agrármérnök

Nyelvismeret

angol, német

Dr. VIDA Ádám

divízió igazgató

BAY-PROD Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

2016 – 2018    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., kutató
2018 – 2019    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., csoportvezető
2019 – 2020    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., osztályvezető
2020 –             Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., divízió igazgató

Szakmai testületi tagság

2016-    Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Anyagtudományi Szakcsoport – titkár
2020-     Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete – elnökségi tag

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Modern elektronmikroszkópiás technikák
Nagyentrópiás ötvözetek alkalmazása
Újrahasznosítási technikák

Felsőfokú végzettség

Alkalmazott fizikus BSc
Okleveles Anyagkutató MSc
Fizikai tudományok (anyagfizika) PhD

Nyelvismeret

angol, szlovák

Elérhetőség

E-mail: adam.vida@bayzoltan.hu