A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. hazai és külföldi megrendelői számára – amely jelenleg több mint 200 vállalatot jelent – komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínál a hatékonyabb és eredményesebb működésük elérése érdekében, azaz partner intézményeink számára az „innovációs-híd” szerepét tölti be alkalmazott kutatás-fejlesztési és technológia transzfer tevékenységen keresztül.

A BAY-BIO Biotechnológiai Divíziónk egyik fő szolgáltatási profilja a környezetvédelmi mikrobiológia, ezen belül is a bioremediációs folyamatok nyomon követése, tervezése és az ezzel kapcsolatos szakértői tevékenység.

Munkatársaink több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a bioremediációs megoldások mikrobiológiai tervezésében, kivitelezésében, ahol szolgáltatóként és K+F partnerként is részt veszünk partnereink munkájában.

 

Munkacsoportok

Bioremediációs Csoport

Környezetipari Technológiák Csoport

 

Kiemelt szolgáltatások

Bioremediációs kapacitás felmérése:

A természetes lebomlás, vagy egy beavatkozás nyomonkövetése, talaj és talajvíz mintákon (szelektív és összcsíraszám meghatározások, TOC-TC-TN mérés, respirációs teszt).

Mikrokozmosz tesztek:

A természetes lebomlás, a biostimuláció, vagy a bioaugmentáció lehetőségeinek vizsgálata, hatékonyságának tesztelése batch vagy átfolyós tesztrendszerekben, akár több száz literes térfogatokban. Bomlási állandó, felezési idő meghatározása kémiai analitikai nyomonkövetéssel (Saját GC-MS, GC-FID berendezésekkel VOC, EPH analízis, CH4, CO2, O2, CAH mérés gáztérből, anion-kromatográfia, szerves sav mérések HPLCvel).

Mikroba nyomonkövetések, azonosítások, molekuláris biológiai vizsgálatok:

  • qPCR kimutatások: a dehalogenációban kulcsfontosságú baktériumok (Dehalococcoides, Dehalobacter, Dehalogenimonas, Desulfitobacterium) és génjeik (vcrA, bvcA, tceA) mennyiségi meghatározása
  • DGGE vizsgálat: például egy bioaugmentáció során alkalmazott baktériumok nyomonkövetésére
    • metagenom analízisek kiértékelése

Elérhetőség

Dr. FEHÉR Balázs osztályvezető, Alkalmazott Mikrobiológia Osztály
Cím: H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Tel.: +36-62/432-251
E-mail: balazs.feher@bayzoltan.hu