• kockázat- és megbízhatóság alapú felülvizsgálati és karbantartási módszerek implementálás
  • RBI, RCM elemzések
  • numerikus szimulációval és anyagvizsgálatokkal támogatott állapotfelmérések és állapotértékelés, élettartam elemzés
  • szerkezetek, berendezések biztonságos üzemeltethetőségi feltételeinek vizsgálata (hibák veszélyességének értékelése, élettartambecslés, terhelési állapotok numerikus modellezése végeselem módszerrel)
  • on-line kockázat monitoring rendszerek fejlesztése

Komplex káresetelemzés, károsodási folyamatok vizsgálata és modellezése:

  • szerkezetek, berendezések, alkatrészek törésének, meghibásodásának komplex kivizsgálása (anyagszerkezet vizsgálatok, hibakereső vizsgálatok, mechanikai vizsgálatok, üzemelési körülmények modellezése, stb.)
  • szerkezeti anyagok károsodási, tönkremeneteli folyamatainak vizsgálata korszerű anyagvizsgálati és numerikus módszerekkel
  • teljes körű korróziós kárelemzések