Pungor Ernő

(1923-2007)

Pungor Ernő a Budapesti Tudományegyetem vegyészeti szakán végzett, majd az egyetem elvégzése után kiváló képessége és jó tanulmányi eredményei miatt 1948-ban az ELTE-re nevezték ki tanársegédnek. Innen indult el kiváló nevelő és kutató pályafutása. 1951-től adjunktus, majd 1953-tól docens volt. 1962-ben lett a Veszprémi Egyetem tanszékvezető professzora, majd 1968 és 1970 között rektorhelyettese. 1970-ben újabb felelős munkakört vállalt a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Általános és Analitikai Kémia Tanszék tanszékvezetőjeként és az MTA Műszaki Analitikai Kémia Tanszéki Kutatócsoportjának vezetőjeként.

Személyiségének és különleges adottságainak köszönhető, hogy egy kis Vas megyei faluból a világ legrangosabb analitikai kémikusainak egyikeként tartsák számon. Pungor Ernő szép ívű pályája elismert tudományos teljesítmények és hasznosított találmányok sokaságának pillérén nyugszik, aki egyúttal iskolateremtő, tudományszervező, eredményes oktatás- és tudománypolitikus, sőt, a világ magyar értelmiségét összefogó elkötelezett közéleti értelmiségi.

Kutatási területe az analitikai kémia, ezen belül elsősorban az ionszelektív elektródok és az áramló oldatos elemzés voltak. Jelentős szerepe volt a magyar kémiai műszergyártás megteremtésében.

A tanszéki munka mellett több más felelősségteljes munkakört is elvállalt. 1972-1981 között volt a Vegyészmérnöki Kar dékánja. 1990-1994 között a kutatásért és fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) és az Országos Atomenergia Bizottság, valamint 1992-1994 között a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke volt. 1999-ben a kormány Tudományos Tanácsadó Testületének tagja. Több neves hazai és külföldi folyóiratnál időközönként főszerkesztői vagy szerkesztői munkát vállalt. Számos hazai és külföldi szakmai egyesületnél vállalt tisztséget.

A Magyar Tudományos Akadémia 1967-ben levelező, majd 1976-ban rendes tagjává választotta. Nyugdíjba vonulása után az egyik fő munkaterülete az általa 1993-ban létrehozott Bay Zoltán Kutatási Alapítvány vezetése volt.

Pungor Ernő sikerekben gazdag életútjának társadalmi elismerése már életében megtörtént. Ezt bizonyítják a különböző kitüntetések:

 • Than Károly emlékérem (1964,1984)
 • Hanus Érem (1966)
 • MTESZ-nagydíj (1969)
 • Állami Díj (1973)
 • Kiváló Feltaláló (1976, 1979)
 • Schulek Emlékérem (1976)
 • Robert Boyle Aranyérem (1986, 1996)
 • Pro natura (1986), Talanta Aranyérem (1986)
 • Jendrassik Loránd Emlékérem (1988)
 • Akadémiai Aranyérem (1988)
 • MTESZ-díj (1989)
 • Fraunhofer Érem (1993)
 • Gábor Dénes-díj (1995)
 • Magyar Örökség Díj (1999)
 • Príma Díj, Magyar tudomány kategóriában (2003)

Pungor Ernő-díj

A Magyar Tudományos Akadémia és Pungor Ernő örökösei által, a tudományos élet kiemelkedő alakja, Pungor Ernő emlékének méltó megőrzésére alapított díj, amely a kémiai tudományos kutatások terén kimagasló érdemeket szerzett 45 év alatti kutatók, szakemberek elismerésére szolgál.