Másodlagos nyersanyagok

Kutatás-fejlesztési stratégia irány

Szakmai indikáció

A nyersanyagok melléktermékekből, hulladékokból történő visszanyerése alapvető nemzetgazdasági érdek. Ez a tevékenység az Európai Unió részéről is kiemelt figyelmet kap mind a piac, mind a kutatás-fejlesztés területén. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divíziója, karöltve a partner szakmai divíziókkal, kialakított egy olyan kutatócsoportot, mely ezt a területet célozza meg.

Célunk a bányászati melléktermékek – melyek, jelenleg veszélyes hulladék kategóriában vannak –, nyersanyagként történő felhasználása és fémtartalmuk gazdaságos kinyerésére alkalmazható technológiák fejlesztése.

Erre a biotechnológia ad lehetőséget, amennyiben

  • számos olyan mikroorganizmus létezik, mely képes elősegíteni a kőzetek fémtartalmának kivonását és felhasználásra alkalmassá tételét (biomining, bioleaching), vagy
  • egyes esetekben az ipari nyersanyagokat szennyező fémionok eltávolításával, csökkentésével növelhető a nyersanyag piaci értéke.

A kutatási cél elsősorban

  • ritkaföldfémek kinyerése, valamint
  • szilikátipari alapanyagok (agyagásvány, homok) vas tartalmának csökkentése.

Szakmai és infrastrukturális háttér

  • K+F infrastruktúra létrehozása
    • A KIC RAW MATERIALS program keretében kialakítottuk szegedi telephelyünkön a RAW MAT Laboratóriumot, mely – kooperációban miskolci intézetünkkel – laboratóriumi szintű fémkinyerési feladatokat és fejlesztéseket tud elvégezni. Ez az infrastruktúra további kutatási programok alapját is képezi.
  • Partner hálózat kialakítása
    • Vállalati, kutató intézeti valamint állami döntés-előkészítő szervezetek bevonásával kialakítottunk egy olyan hálózatot, mely a hazai másodlagos nyersanyag-hasznosítás képviselője lehet. A képviselet létrehozásával kialakult egy olyan szakmai háttér, mely lehetővé teszi szervezeteink számára a hatékony, piacorientált feladatmegoldást és technológiafejlesztést.

Elérhetőség

Dr. KISS István, divízió igazgató
Cím: H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Telefon: +36-30/637-3375
E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu