• A szerkezeti anyagokban a különböző üzemeltetési feltételek mellett végbemenő károsodási folyamatok vizsgálata és elemzése,
  • Szerkezetek, berendezések biztonságos üzemeltethetőségi feltételeinek vizsgálata (hibák veszélyességének értékelése, élettartambecslés, terhelési állapotok numerikus modellezése végeselem módszerrel),
  • Szakértői rendszerek kidolgozása, amelyek összefoglalják a különböző műszaki területeken felhalmozott ismereteket ( csővezetékek, erőművi berendezések üzemeltetése, szerkezeti elemek élettartam becslése, stb.),
  • Szakértői tevékenység, szakmai konzultáció,
  • Továbbképző tanfolyamok szervezése mérnököknek és műszaki menedzsereknek.