A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. legrégebbi működési egysége a Biotechnológiai Divízió (BAY-BIO), melynek telephelye Szegeden található.

A biotechnológiai szektoron belül a BAY-BIO tevékenysége mikrobiológiai eszközökkel kikövezett technológiai hidat képez mikrobiológiai eszközeivel az alapkutatási és az ipari fejlesztési szakasz között- Munkafolyamataink során lefedjük a fehér (ipari-környezetvédelmi) és a zöld (agrár- és élelmiszer ipari) biotechnológia számos területét, alkalmazva a kék (bioinformatika, adatfeldolgozás) eszközeit is.

 

A BAY-BIO feladatának tekinti az alábbiak megvalósítását, a kutatóközpont többi divíziójával együttműködve:

 • a szakmai stratégiában meghatározott irányok és célok teljesítése, melyet eredményorientált, kooperatív alkalmazott kutatási projektek létrehozásával, a hazai és nemzetközi vállalati partnereinkkel közösen valósítunk meg
 • szakmapolitikai folyamatok támogatása, információáramlás biztosítása a vállalati és döntéshozói réteg között
 • saját, eredmény- és termékorientált fejlesztések megvalósítása; modern szolgáltatási portfólió nyújtása partnereink felé
 • gyakorlatorientált oktatás

Rugalmas hozzáállásunk és az alkalmazott kutatás területén megalapozott széleskörű szakmai hátterünk segítségével kreatív, innovatív megoldásokat, válaszokat adunk a partnereink részéről felmerülő, biotechnológiai vonatkozású problémákra, kérdésekre. Ezáltal lehetővé válik, hogy segítsük partnereinket céljaik elérésében, ugyanakkor biztosítsuk intézményünk folyamatos fejlődését, így közösen hozzájárulunk épített környezetünk fenntartható fejlődéséhez.

 

Kiemelt kutatás-fejlesztési területeink:

 • komplex agrár-biotechnológiai fejlesztések (’bioeconomy’ koncepcióval összhangban)
 • környezetvédelmi mikrobiológiai fejlesztések
 • másodlagos nyersanyagok hasznosítása a biológia eszközeivel

 

A divíziót az alábbi osztályok alkotják:

Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály (AMO)

Környezetvédelmi, bioremediációs feladatok megoldása mikrobiológiai eszközökkel, valamint a mikrobiológiát támogató technológiák fejlesztésével.

tovább ...

Az AMO fő profilja a szerves szennyezések (üzemanyag származékok, klórozott szénvegyületek, oxigenátok, stb.) lebontása, elsősorban biológiai módszerek segítségével. A laboratóriumi vizsgálatokkal (mikrokozmosz tesztek, bioreaktorok, oszlopkísérletek) a szennyezett közeg megtisztítását végző mikroorganizmusok aktivitását teszteljük (célvegyület lebontási képessége, sebessége, bontási körülmények, bontást elősegítő adalékanyagok mennyiségi és minőségi paraméterei).

Az eredményeink nagyban hozzájárulnak vállalati partnereink terepi kármentesítési beavatkozásainak tervezéséhez, kivitelezéséhez és utánkövetéséhez (monitoring). A szennyezést lebontó oltóanyagok előállítása mellett a kármentesítésben használható berendezéseket is fejlesztünk (bioreaktor, terepi szenzorok), illetve már használatban levő eszközök “okosításával”, továbbfejlesztésével is foglalkozunk.

A kutatás-fejlesztés mellett kiemelten kezeljük az utánpótlás-nevelést: rendszeresen fogadunk szakdolgozó hallgatókat az SZTE TTIK Biológiai Intézetéből és más karokról (például a pedagógusképző karról), valamint lehetőséget tudunk biztosítani nyári gyakorlat elvégzésére is (toborzás).

Kapcsolat:

Dr. Fehér Balázs, osztályvezető
E-mail: balazs.feher@bayzoltan.hu
Telefon: +36-30/924-7705

Biomassza Termelés és Hasznosítás Osztály (BTHO)

Az agrárszektort érintő, a bioeconomy filozófiáját követő mikrobiológiai fejlesztések megvalósítása, melyek a laboratóriumi szinttől a technológiai kialakításokig terjednek.

tovább ...

A Biotechnológiai Divízióban évtizedes hagyománya van az ipari, mezőgazdasági melléktermékek és a növényi biomassza hasznosítására irányuló kutatásoknak, fejlesztéseknek (pl. tejsavó hasznosítása, biofinomítás), így könnyen tudunk kapcsolódni az Európa társadalmát, környezetét és gazdaságát szolgáló, fenntartható és körforgásos biomassza-alapú gazdaság (bioeconomy) kialakítását célzó uniós stratégiában foglalt célkitűzésekhez, illetve a felhasznált vegyszerek és fosszilis alapú műtrágyák mennyiségének csökkentését célzó stratégiákhoz. A bioeconomy folyamatai gondoskodnak a mezőgazdasági, ipari termelés során keletkező biomassza hulladékok és melléktermékek magasabb hozzáadott értéket képviselő termékekké történő átalakításáról, és ezáltal képesek olyan egymással összefüggő társadalmi kihívások átfogó módon történő kezelésére, mint az élelmezésbiztonság, a természeti erőforrások szűkössége, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség és az éghajlatváltozás, szem előtt tartva a fenntartható gazdasági növekedést.

Fő tevékenységeink, kutatási területeink:

 • mikrobiológiai készítmények fejlesztése: talajjavító, biostimuláns hatású (növények tápanyagfelvételét elősegítő, stressztűrés fokozásában szerepet játszó) baktériumok izolálása, mikrobiológiai törzsgyűjteményünk fenntartása és folyamatos bővítése;
 • talajerő-utánpótlást támogató baktérium-izolátumok tesztelése laboratóriumi növénynevelési és szabadföldi kísérletekben;
 • alga-alapú növénykondicionáló készítmények és takarmányok fejlesztése;
 • takarmányok összetételével, az egyes komponensek biomassza-alapú helyettesítésével kapcsolatos megoldások fejlesztése;
 • fermentációs eszközpark: a kísérleti alkalmazásokhoz szükséges mennyiségen (0,5-2 liter) túl akár több száz liternyi, a megcélzott hatásért felelős mikroorganizmus törzset koncentrált formában tartalmazó anyag gyártása;
 • drónos adatgyűjtésen alapuló adatelemzés az agráriumban (termőterületek és növénykultúrák állapotfelmérése, tőszám-meghatározás, hozambecslés, stb.) és egyéb területeken

K+F tevékenységünkön túl elkötelezett szereplőként szakértői munkával támogatjuk a mezőgazdasággal, erdészettel, halászattal és élelmiszeriparral összefüggő nemzeti stratégiák kialakítását. A Bay Zoltán Nonprofit Kft. az alapító tagja és a menedzsment szervezete a Magyar Bioeconomy Klaszternek, amelynek célja, hogy élénkítse a bioeconomy fejlődését Magyarországon, és segítse a benne résztvevő vagy részt venni kívánó cégeket és szervezeteket.

Kapcsolat:

Koós Ákos, osztályvezető
E-mail: akos.koos@bayzoltan.hu
Telefon: +36-30/372-0999

Másodlagos Nyersanyagok Osztály (RAMALA)

Másodlagos nyersanyagok hasznosítása innovatív mikrobiológiai módszerekkel, valamint mikrobiológiai és kémiai szolgáltatások nyújtása az élelmiszeripar számára 

tovább ...

A RAMALA fő tevékenysége a másodnyersanyagok hasznosítása, mely két fő területre fókuszál: egyrészt értékes fémek, másrészt értékes növényi hatóanyagok kinyerésére.

A fémkinyerés elsősorban bio-hidrometallurgia, közismertebb nevén bioleaching vagy biomining technológia, ami a hulladékokból, másodnyersanyagokból történő fémkioldást támogatja, míg a vizes oldatokból történő fémleválasztást adszorpció vagy csapadékképzés útján valósítjuk meg.

Célunk a bányászati melléktermékek, erőművi salakok, használt katalizátorok, további értékes fémtartalmú maradékok nyersanyagként történő felhasználása, és fémtartalmuk gazdaságos kinyerésére alkalmazható bio-hidrometallurgiai technológiák fejlesztése. Kutatási tevékenységünk a ritkaföldfémek kinyerésére és visszanyerésére fókuszál, valamint kiemelten kezeljük a területet érintő hazai és nemzetközi szakmai, szakmapolitikai szervezetekben történő aktivitásokat.

Másik kiemelt területünk a növényi hatóanyagok (kannabinoidok, terpének, polifenolok, egyéb hatóanyagok) kinyerése és nagyműszeres analitikája másodlagos nyersanyagokból (technológiai melléktermékek).

Az alkalmazott kutatási tevékenység mellett több speciális mikrobiológiai, molekuláris biológiai és analitikai szolgáltatást (pl. növényi hatóanyag vizsgálatok, tárolási/challenge tesztek, valamint enzimológiai, kémiai és mikrobiológiai minősítések ellenőrzése) is végzünk elsősorban az élelmiszeripar, a kozmetikaipar és a takarmányipar számára.

Kapcsolat:

Dr. Balázs Margit, osztályvezető
E-mail: margit.balazs@bayzoltan.hu
Telefon: +36-30/941-8805

Elérhetőség

Dr. KISS István, divízió igazgató
Telefon: +36-30/637-3375
E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu

 

A Biotechnológiai Divízióhoz az alábbi kutatási infrastruktúra tartozik:

Analitika laboratórium
Fermentációs eszközpark
Hidrometallurgia eszközpark
Környezeti tér- és agrárinformatikai adatelemző csoport