EITKIC_12-1-2012-0008 „ Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az Inno Energy KIC keretében”

Sajtóközlemény A Bay Zoltán Nonprofit Kft. 197.896.000 Ft támogatást nyert az EITKIC_12 „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című pályázaton. A támogatott projekt címe: „Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az InnoEnergy KIC (Knowledge Innovation Center) keretében”. A projekt átfogó célja olyan K+F tevékenységek megvalósítása, amelyek elsősorban az energiatermelés…