EITKIC_12-1-2012-0008 „ Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az Inno Energy KIC keretében”

Sajtóközlemény A Bay Zoltán Nonprofit Kft. 197.896.000 Ft támogatást nyert az EITKIC_12 „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című pályázaton. A támogatott projekt címe: „Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az InnoEnergy KIC (Knowledge Innovation Center) keretében”. A projekt átfogó célja olyan K+F tevékenységek megvalósítása, amelyek elsősorban az energiatermelés…

Bioremediáció környezeti feltételeinek in-situ biztosítását lehetővé tevő, oldott gázfázisú komponensek előállítására alkalmas berendezés kifejlesztése – GOP-1.1.1-11-2012-0237

A projekt összköltsége: 156 131 571 Ft A támogatás összege: 125 621 816 Ft A támogatás mértéke: 80,4589 % Megvalósítási időszak: 2014.04.01. – 2015.09.30. Kedvezményezett: Golder Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zrt. (Konzorciumvezető) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner) A projekt rövid leírása: A projekt célja egy olyan speciális berendezés prototípusának kifejlesztése, valamint laboratóriumi és terepi tesztelése, mely alkalmas…

Klórozott alifás szénhidrogén (CAH) vegyületek in-situ kezelésére alkalmas komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztése – GOP-1.1.1-11-2012-0154

A projekt összköltsége: 163.714.158 Ft A támogatás összege: 129.251.899 Ft A támogatás mértéke: 78,9497% Megvalósítási időszak: 2014.01.15. – 2015.10.31. Kedvezményezett: Golder Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zrt. (Konzorciumvezető) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner) A projekt rövid leírása: A projekt célja olyan moduláris felépítésű, döntéstámogató komplex rendszer kifejlesztése, amely segítségével pontosabban tervezhetővé válik a víznél nagyobb…