Sajtóközlemény

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. 197.896.000 Ft támogatást nyert az EITKIC_12 „Az EIT KIC társulásokban való magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása” című pályázaton. A támogatott projekt címe: „Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az InnoEnergy KIC (Knowledge Innovation Center) keretében”.

A projekt átfogó célja olyan K+F tevékenységek megvalósítása, amelyek elsősorban az energiatermelés környezetterhelésének csökkentését, az energiafelhasználás hatékonyságának és biztonságának fokozását segítik elő. A projektben további célul tűztük ki azt is, hogy segítsük a jövőben újabb magyar partnerek bekapcsolódását az InnoEnergy KIC tevékenységébe, amihez szintén szükséges a KIC mindennapi tevékenységében való minél aktívabb részvétel.

Az ernyőprojekten belül hét, jól elkülöníthető, az energia hatékony és fenntartható felhasználására irányuló kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása történik:

 1. Virtuális érzékelésen alapuló szimulációs erőművi tréning platform fejlesztése
 2. Biomassza előállítást célzó alganevelési rendszer fejlesztése
 3. Mikrobiális Üzemanyagcella (MÜC) rendszerek fejlesztése
 4. Biomassza tüzelőanyag ellátás logisztikai rendszerének fejlesztése

  „Biomassza tüzelőanyag ellátás logisztikai rendszerének fejlesztése” alprojekt
  A részprojekt célja a biomassza tüzelőanyag beszállításának logisztikai tervezését támogató módszer és  szoftver fejlesztése, mely alkalmas a biomassza beszállítás térinformatikai alapú logisztikai rendszerének kialakítására, és a felmerülő alternatívák vizsgálatára, optimalizálására. Az ArcGIS 10.1 szoftvermodulként implementált tervezőeszköz az alábbi linkről tölthető le: EIT_KIC_4_Biomassza_Logisztika.gdb.rar (tömörített formátum).

 5. Napelem gyártáshoz használható Si új, gazdaságos gyártási technológiájának kidolgozása
 6. Különböző, karbontartalmú só-mátrixú rendszerek kifejlesztése és azok hőtechnikai vizsgálata
 7. Mobil mérő- és elemző rendszer fejlesztése smart grid-ekhez kapcsolódó ipari és lakossági rendszerek energetikai optimalizálásához

Projektünk 2013.06.01.-ével kezdődött és 2015.11.30.-ával záródik.