A projekt összköltsége: 156 131 571 Ft

A támogatás összege: 125 621 816 Ft

A támogatás mértéke: 80,4589 %

Megvalósítási időszak: 2014.04.01. – 2015.09.30.

Kedvezményezett:

Golder Associates (Magyarország) Környezetgazdálkodási és Geotechnikai Zrt. (Konzorciumvezető)
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)

A projekt rövid leírása:

A projekt célja egy olyan speciális berendezés prototípusának kifejlesztése, valamint laboratóriumi és terepi tesztelése, mely alkalmas reduktív deklorináció alkalmazásához hatékonyan hidrogént előállítani. A kifejlesztésre kerülő prototípus egyrészt lehetőséget teremt az in-situ hidrogéntermelésre, amely alkalmazásával azt tudjuk elérni, hogy a klórozott alifás vegyületek (CAH vegyületek) mikrobiológiai lebontásához szükséges hidrogén a szennyezési csóvában keletkezzen. Másrészt a prototípus lehetőséget ad, az elektrokémiai vízbontást kihasználva arra is, hogy nemcsak a reduktív deklorináció, hanem az aerob, oxidatív folyamatok számára szükséges oxigént is biztosítsa.

A projekt szinergikusan kapcsolódik az Országos Környezeti Kármentesítési Programban meghatározott, a földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítési, valamint a szennyeződések mértékének feltárási célkitűzéseihez, illetve újabb szennyeződések kialakulásának megakadályozásához.

A CAH vegyületek biodegradációja mind környezetvédelmi, mind tudományos szempontból tartalmaz még nem feltárt biológiai, kémiai folyamatokat. A biodegradációban részt vevő baktériumok vizsgálata hozzájárul új, hazai és nemzetközi tudományos eredmények létrejöttéhez, valamint in-situ hidrogén termelés is fokozott érdeklődést vált ki.