BAY-BIO Fáradtolajok és hulladékká vált szénhidrogén-származékok környezetbarát hasznosítása GOP-1.1.1-11-2011-0071

Támogatás intenzitása: 73,44% Saját forrás: 84 881 425 Ft A megítélt támogatás: 234 732 334 Ft Projekt összköltsége: 319 613 759 Ft A Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázati…

Részletek

BAY-ÜF Tudomány és ipar, avagy miként válnak a tudományos eredmények a társadalom hasznára – közzététel

A projekt alapvető célja, hogy a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. elsősorban saját kutatási eredményeinek bemutatásával hozzájáruljon a magyar tudomány eredményeinek disszeminációjához, kiemelve a műszaki tudományok, azon belül is elsősorban a fizika, a biológia, az anyagtudományok, a lézertechnológia, valamint a különböző fejlesztőmérnöki tevékenységek során keletkezett tudományos eredményeket. A pályázatban megvalósított tevékenységek a tudományos…

Részletek

BAY-ÜF Hétköznapi tudomány – közzététel

A pályázat a kiírás céljaival összhangban, célul tűzi ki a hazai műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. A projekt különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások – szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánja elérni a kitűzött célokat. Az akciók várt hozadéka,…

Részletek

BAY-ATI Nanotechnológiás Integrált Elektronikai Alkatrész Fejlesztése (KMR_12-1-2012-0406 – HITELAP) – közzététel

A HITELAP Nyomtatott Huzalozású Áramköri Lapokat Gyártó Zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszékével és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban vissza nem térítendő támogatást nyert Nanotechnológiás Integrált Elektronikai Alkatrész Fejlesztésére. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával…

Részletek

BAY-ATI Flexibilis szál-alapú nanogenerátorok fejlesztése, jellemzése és modellezése (Piezofib) – közzététel

Napjainkban a textilanyagokat nem csak ruházkodásra (hétköznapi, sport- vagy védőruházatként), hanem számos egyéb célra is használják, így például az agrár-, jármű- és építőiparban, orvosi és higiénés alkalmazásokban, valamint csomagolóanyagként. Az alkalmazások többségében a textilanyagok különböző mechanikai deformációnak (húzó, nyomó hajlító és nyíró deformációk) vannak kitéve. Ha ezek az anyagok a mechanikai hatásokból képesek elektromos energiát…

Részletek

BAY-LOGI OLMOST projekt – közzététel

„On Line Monitorung of Structures and Fatigue – Szerkezetek és kifáradás on-line ellenőrzése” nemzetközi EUREKA projekt Az OLMOST – On Line Monitoring of Structures and Fatigue (Szerkezetek és a kifáradás on-line monitorozása) projekt általános célja egy a szerkezeti elemek állapotfelméréséhez és élettartam becsléséhez felhasználható korszerű rendszer kifejlesztése. Ez megoldható egy olyan rendszerrel, amelynek jellemzői a…

Részletek

BAY-IKTI iN-Surance projekt-közzététel

BAY-IKTI iN-Surance projekt-közzététel iN-Surance, használatarányos biztosítási díj fizetését lehetővé tevő rendszer Gépjármű használattal arányos díjfizetés A jelenlegi díjmeghatározó eljárások statikus adatokat vesznek figyelembe, és szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a tényleges kockázattal leginkább összefüggő tényezőket: a használat jellegét és mértékét. A projekt legfőbb célja, hogy a konzorciumvezető CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. célja, hogy hazai biztosítóként…

Részletek