2023. április 01.-én hivatalosan elindult az Európai Bizottság és a Miniszterelnökség 50-50%-os finanszírozásával a Digital Europe program keretében megvalósuló „Európai Digitális Innovációs Központok létrehozása HPC kompetencia területén” című projekt.

A megvalósuló konzorcium vezetője a Kormányzati Fejlesztési Ügynökség, míg a partnerek a Közlekedéstudományi Intézet és a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

A 3 éves projekt általános célja a hazai kis- és közepes vállalkozások, valamint a közszféra szereplők (közöttük az egyetemekkel) szuperszámítógép használatának elősegítése, támogatása komplex szolgáltatásokkal és elérhető gépóra biztosítása a projekt keretén belül, ezzel is hozzájárulva a KKV-k versenyképességének és a közszférával egyetemben a digitalizációs érettségének növekedéséhez.

A konzorcium vezető KIFÜ lefőbb feladata, mint a hazai szuper számítógépeket tulajdonló és üzemeltető szervezet – az infrastruktúra rendelkezésre bocsátása és kezelése az ügyfelek problémáinak megoldására megfelelőmennyiségű gépóra keretében; valamint a potenciális ügyfelek elérésére és bevonására irányuló tájékoztató kampány megszervezése és lebonyolítása.

A Bay Zoltán N Kft. azon kívül, hogy részt vesz a figyelem felkeltő és tájékoztató feladatokban, a rendelkezésére álló szakértőkkel támogatja az ügyfelek üzleti problémáinak digitális megoldássá konvertálását, a megoldás megtervezésétől, az ún. „test-before-invest” szolgáltatáson át, a szuperszámítógépen való futtatásra való előkészítésig majd a digitális eredmény gyakorlati célú hasznosíthatóvá konvertálásig. Ezt kiegészítendő forráshoz jutási tanácsadást is biztosít az ügyfelek számára.

KTI a mobilitási szektorban működő cégek és intézmények problémáinak szuperszámítógépes megoldási lehetőségek feltárásában és a projektbe történő becsatornázásában lát el aktív szerepet, valamint a területre jellemző speciális témákban nyújt tanácsadói szolgáltatást.

Ez a projekt illeszkedik az európai EDIH hálózat kialakításába, amelynek keretében hazánkban további 4 EDIH is megalakul (lásd csatolt térkép) és tevékenykedik az alábbi témákra specializálva: agrárium, mesterséges intelligencia, adatkezelés és kiberbiztonság. A Digitális Európa program koncepciója szerint az EDIH-ek európai hálózata hosszútávon eszköze lesz a KKV-k és a közszféra digitális érettségének növelésének.