Az utóbbi évek technológiai fejlődése lehetővé teszi az egyre konkrétabb rendszermegoldásokat az intelligens hálózatoknál, és ezek alkalmazása az elektromos energiarendszerek fejlesztésében is kívánatossá vált.

A STRIDE projekt a Duna régióban a villamosenergia-hálózat korszerűsítéséhez nyújt támogatást úgy, hogy az intelligens hálózatkoncepciók integrálásával elősegíti a regionális és helyi energiatervezés fejlesztését.

A projekt célja, hogy átfogó támogatást nyújtson a regionális/ helyi döntéshozók számára az energiatervezés javítása érdekében, felhasználva az intelligens hálózati koncepciókat. Egy regionális helyzetelemzést követően intelligens hálózati stratégia kerül kidolgozásra, majd azok sikeres alkalmazását próbálják támogatni a partnerrégiókban.

A projekt partnerei energiaügynökségek, egyetemek, kutatóintézetek, energiaklaszterek a Duna régió különböző gazdasági, társadalmi, pénzügyi adottságú és fejlettségű országaiból. A partnerség sokszínű összetétele biztosítja, hogy máshol és más szakterületen is adaptálhatóvá váló átfogó megoldások szülessenek.

A projekt időtartama: 2020.07.01.-2022.12.31.

Partnerek: 8 projektpartner, 8 csatlakozó szakmai partner 8 országból

A projektet az Interreg Duna Transznacionális Program támogatja.

A projekt honlapja:
https://stride.vis.fer.hr
www.interreg-danube.eu/stride

A projekt a közösségi médiában:
https://twitter.com/ProjectStride
https://www.facebook.com/StrideDTP/

A projekt végkövetkeztetései megtalálhatóak  a következő dokumentumban:
STRIDE Útmutató


További információ:
Dr. Lorencz Kinga nemzetközi projektmenedzser
kinga.lorencz@bayzoltan.hu
+36-70/709-9652


Hírek, események:

Hírlevél:

  1. hírlevél – 2020. november
  2. hírlevél – 2021. tavasz
  3. hírlevél – 2021-2022 tél
  4. hírlevél – 2022. tavasz