A Bay Zoltán Nonprofit Kft projektpartnerként vesz részt a Steinbeis-Europa-Zentrum által koordinált Made in Danube – Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the Danubian sustainable society of tomorrow projektben, melynek célja a Duna régió országai közötti nemzetközi együttműködés és tudástranszfer elősegítése a biogazdaság területén. A projekt elsősorban a kutatószervezetek és KKV-k közötti tudományos együttműködés feltételein kíván javítani, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló, új ötletek, kutatási eredmények, fejlesztések nemzetközi szinten is elérhetővé váljanak, növelve a KKV-k által kifejlesztett piacképes termékek és szolgáltatások számát az agro-biotechnológia, a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint a bioüzemanyag előállítás témakörein belül.

A projekt további célja legalább 40 vállalkozást magában foglaló, 15 innovációs partnerség létesítése kapcsolódva három, Szlovákiában (innovatív farmgazdálkodás), Horvátországban (kompetencia központ a faipari szektorban), valamint Szerbiában (bioüzemanyagok) megvalósuló regionális kezdeményezéshez. Ezáltal a projekt a KKV-k versenyképességének növelése mellett a regionális Intelligens Szakosodási Stratégiák hatékony megvalósítását is elősegíti.

A projektről bővebb információk a következő linken találhatóak:
www.interreg-danube.eu/made-in-danube

A projekt költségvetése: 1.901.275 EUR.

A Projekt Európai Uniós alapok (ERDF, IPA) és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.