A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az EIT Raw Materials Academy védjegye alatt, az EIT KIC Raw Materials (https://eitrawmaterials.eu) támogatásával megvalósuló az RM@Schools 4.0 projektje keretében két ún. toolkit, azaz oktatási segédanyag magyarra fordítása történt meg ez év februárjában.

Az Újrahasznosítás játékot egy tradicionális társasjáték inspirálta és a hétköznapi újrahasznosításhoz kapcsolódik. A készlet segítségével játszható társasjáték a hétköznapi újrahasznosításról szóló ismeretek bevezetésének, megerősítésének vagy értékelésének szórakoztató módját kínálja és megmutatja az újrahasznosítás fontosságát a modern társadalmak gazdasága, környezete és ebből következően a fenntartható fejlődés szempontjából. A játék során a tanulók szórakoztató formában sajátíthatják el a háztartási hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó alapvető szabályok alkalmazását, mindeközben megértik az újrahasznosítás fontosságát és fejlődik csapatmunka készségük is. A segédanyag 8-13 éves iskolások számára készült, de családok által látogatott rendezvényeken is kellemes tevékenységet kínál.

A Kékítsük az újrahasznosítást című eszköztár egy tanulók által elvégezhető kísérletet leírását tartalmazza, melynek során a berlini kék nevű pigmenttel, más néven vas-hexaciano-ferráttal a vízben ionos formában jelenlévő kritikus fontosságú nyersanyagok adszorpciója, azaz felületi megkötése történik. A jelenség ezen nyersanyagok visszanyerésére is használható, ugyanis ez a pigment képes kölcsönhatásba lépni bizonyos fémekkel, például rézzel, mangánnal és más fémekkel is. A játékos kísérlet elvégzése által a diákok könnyebben megérthetik a fémek újrahasznosításának folyamatát, a vízszennyezést és a körforgásos gazdaság jelentőségét, illetve a koordinációs vegyületek viselkedésének tanulmányozását is lehetővé teszi. Ezek az anyagok nem csak a kulcsfontosságú ipari ágazatok és a jövőbeni felhasználásuk szempontjából kritikusak, hanem az európai gazdaság fenntartható működése szempontjából is, mivel a környezetvédelmi technológiákban, a fogyasztói elektronikában, az egészségügyben, az acélgyártásban, a védelemi iparban, az űrkutatásban és repülés területén is egyaránt felhasználják ezeket. A kísérlet 11 és 19 év közötti diák számára készült, de a tanulók életkorától, az iskola típusától és a laboratóriumi berendezésektől függően a tevékenység könnyen adaptálható.

A projektről bővebb információk a  http://rmschools.isof.cnr.it/network.html oldalon olvashatók.

További információ kérhető:
Koppány Katalin
H-1116 Budapest, Kondorfa utca 1.
Mobil: +36-70/657-5024
E-mail: Katalin.Koppany@bayzoltan.hu
web: www.bayzoltan.hu