Kutatói karrierfejlesztési projekt találkozót tartottak Budapesten

 

A Bay Zoltán Kutatóintézet által koordinált EURAXESS Hubs projekt május 17-18-án Budapesten projektértekezletet tartott, melyen 23 országból 37 fő vett részt.

A résztvevők nemzeti EURAXESS koordinátorok voltak, akik az EURAXESS Hubs projekt keretében határokon átnyúló, koordinált karrierfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak kutatók és kutató intézmények részére a következő témákban:

  • Karriermenedzsment egyetemeken és kutatóintézetekben
  • Kutatói karrierek az akadémiai szférán túl (interszektorális kapcsolatok építése a magánszféra innovatív vállalkozásaival)
  • Tudományos startup- és vállalkozói karrierek

Az EURAXESS Hubs projektben folyó munkát nagy érdeklődéssel kísérik azok az EURAXESS hálózatok is, amelyek magában a projektben nem vesznek részt. Számukra egy Online Idea Lab rendezvény és virtuális tanulmányutak nyújtanak majd bekapcsolódási lehetőséget a következő hónapokban.

A projekt eredményei az összes EURAXESS hálózat (43 ország 600+ résztvevő szervezete) számára elérhetővé válnak majd, hogy azok segítségével fejlett karrierszolgáltatásokat tudjanak nyújtani a saját intézményükben, de – igény szerint – akár az intézményen túli célcsoportok számára is.

 

Az értekezleten részt vett az Európai Bizottság EURAXESS hálózatot koordináló két munkatársa is, akik előadást tartottak az EURAXESS 2022-2024 közötti feladatairól. Az előadás kiemelte: az Európai Kutatási Térség megerősítésében a következő években fontos szerepe lesz az EURAXESS programnak. Ezt előkészítendő egy fejlesztési támogatás válik elérhetővé, mely segítségével az EURAXESS weboldal 2024-től megújulva, ERA Talent Platform néven működik tovább, más európai hálózatokkal (pl. EURES, Europass) szoros együttműködésben. A cél az, hogy az európai felhasználók, legyenek bár kutatók vagy intézmények, minél több személyre szabott, felhasználóbarát karrierfejlesztési szolgáltatáshoz férhessenek hozzá közvetlenül, az ERA Talent Platformon keresztül.

Az EURAXESS Hubs projektet az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatja csaknem 1 millió EUR értékben. A megvalósítást a BZN Nemzetközi Osztályának EURAXESS csapata koordinálja, a projekt futamideje 2021. szeptember – 2022. augusztus.