ÜZEMELÉSI BIZTONSÁG LABORATÓRIUM

Az infrastruktúra leírása

Az Üzemelési Biztonság Laboratórium mérnöki szerkezetek, berendezések, járművek üzemelési biztonságához kapcsolódó vizsgálati és mérnöki modellezési lehetőségeket integrálja. Magában foglalja a mechanikai, roncsolásmentes és anyagszerkezeti vizsgálatok, illetve a mérnöki szimulációs, virtualizációs módszerek széles körét. A laboratórium hazai viszonylatban különleges és komplex szolgáltatásokat képes nyújtani ipari partnereinek, ezen túlmenően nemzetközi szinten is versenyképes KFI tevékenységeket végez és támogat. A laboratórium három egységét és főbb kompetenciáikat az alábbiakban mutatjuk be.

Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (akkreditált)

Alapvetően alapanyagok és termékek szabványos és nem szabványos minősítő vizsgálatait, termék- és technológia fejlesztéshez kapcsolódó vizsgálatokat végzünk. Ezek magában foglalják a mechanikai, anyagösszetétel és anyagszerkezeti vizsgálatok széles körét. Ezen túlmenően anyagvizsgálati módszerek, eljárások fejlesztését, szerkezeti anyagok károsodási folyamatainak elemzését és komplex káresetelemzést is végzünk.

Digitális valóság és mérnöki szimulációk laboratórium

Olyan tudásintenzív szolgáltatást nyújt, amellyel támogatható a technológiai folyamatok és termékek fejlesztése, szakértői támogatást nyújt a szerkezeti anyagok károsodási folyamatainak és az üzemelési biztonság elemzéséhez. Korszerű információs technológiával segített mérnöki tevékenységeket/kapacitásokat integrál, melyek egy virtuális térben vezetik végig a teljes fejlesztési folyamatot. Korszerű számítógépparkunk és szimulációs szoftvereink alkalmazásával elvégezhető a gyártási folyamat és a termék optimalizálása, a valós és tesztkörülmények közti különbségek elemzése, a valósághű digitális prototípus előállítása, valamint az üzemelés közbeni viselkedés elemzése.

Roncsolásmentes vizsgálati laboratórium

A különböző roncsolásmentes vizsgálati módszerek alkalmazásán túlmenően foglalkozunk a vizsgálati módszerek fejlesztésével, a vizsgálati módszerek hatékonyságának elemzésével modellezés segítségével, illetve vizsgálati tervek kidolgozásával.

Tevékenységek és szolgáltatások

Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium

 • Szakító-, nyomó-, hajlító-, torziós-és biaxiális vizsgálatok–statikus és fárasztó (próbatestes és szerkezet vizsgálatok); Biomechanikai vizsgálatok; Törésmechanikai vizsgálatok; Tribológiai vizsgálatok; Ütővizsgálat (műszerezett is); Keménységmérések (műszerezett is)
 • Hegesztés-technológiai vizsgálatok; Anyagszerkezeti, metallográfiai és anyagösszetétel vizsgálatok; Maradó feszültség meghatározása
 • 3D-s alakváltozás mérés; Mérőbélyeges alakváltozás-mérés; Hőmérséklet-eloszlás mérés

Digitális valóság laboratórium

 • Fémtechnológiai szimuláció (térfogati- és lemezalakítás, hegesztés, hőkezelés modellezése anyagszerkezeti változások figyelembevételével); Műanyag technológiai szimulációk
 • Terméktervezés és megbízhatóság elemzés
 • 2D, 3D modellezés; Mozgásszimulációs és dinamikai vizsgálatok
 • Rugalmas és képlékeny-alakváltozás vizsgálatok; Rétegelt kompozitok, többfázisú kompozit anyagok vizsgálata; Tribológiai, kopási folyamatok modellezése
 • Törésmechanikai és kifáradás elemzések; Statikus és tranziens hővezetési és áramlástani feladatok; Kapcsolt mechanikai és hőtani vizsgálatok; Rezgéstani és akusztikai szimulációk

Roncsolásmentes vizsgálati laboratórium

 • Fázisvezérelt és hagyományos ultrahangos vizsgálatok; Örvényáramos vizsgálat
 • Mágnesezhető poros vizsgálat; Falvastagságmérés
 • Penetrációs vizsgálat; UH vizsgálat modellezése

További részletek…