EGY KÖZÖSEN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATON KERESZTÜL

A PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSÁRÓL RÖVIDEN

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. Tudásmenedzsment Központja (TMK) több mint száz hazai projekt pályázati menedzsmentjét valósította meg a kutatási feladatokat végrehajtó divízióinkkal közösen. Az elfogadott, beszámolóval lezárt, visszafizetés nélküli, határidőre megvalósult, minőségi dokumentációval alátámasztott projekt jelenti számunkra a pályázati projektmenedzsment sikerét. Ehhez partnereinknek nemcsak a megvalósításhoz kellő kompetenciáinkat, hanem igény esetén a lebonyolításhoz szükséges, adott cégen belüli folyamatbevezetéseket, felkészítéseket és tanácsadási segítséget is biztosítjuk.

A MARTIN METALS KERESKEDELMI KFT.-RŐL RÖVIDEN

A Martin Metals Kft. 2003-as alapítása óta 2009-re Magyarország egyik vezető fém nagykereskedőjévé nőtte ki magát, 2017-től pedig ötvözetgyártó termelő céggé is fejlődött. Magyarország és a szomszédos országok nagy alumínium-kohászati felhasználóinak szakmailag elismert, megbízható és megbecsült alapanyag és másodnyersanyag szállítója, ugyanakkor ezen cégek jelentős részének vevője is. Fejlődésük érdekében több pályázatot is benyújtottak, és vittek véghez sikeresen.

A KÖZÖS PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A Martin Metals Kft. és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. együttműködése 2017-ben kezdődött el. 2018-ban 3 másik konzorciumi taggal együttműködésben a vállalat pályázatot nyert el: Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a vörösiszap komplex hasznosítása keretében címmel. A projekt alapvető célkitűzése, hogy nem egyetlen módszert vagy új technológiát kíván fejleszteni, hanem egy komplex eljárást, innovatív megoldásokat dolgoz ki a vörösiszapnak más hulladékok kezelésére való alkalmazására, valamint a feldolgozás során keletkező maradványanyagok építőanyagként történő felhasználására.

„Ötödik éve dolgozunk együtt a Bay Zoltán Nonprofit Kft. csapatával. Sikereink legfőbb bizonyítékai a rendben megvalósult projektbeszámolók és helyszíni ellenőrzések. Az Intézet kollégáitól kapott támogatás biztos hátteret nyújt a kutatás fejlesztési projekt dinamikus környezete és a pályázati előírások által kijelölt szigorú rendszer közötti különbségek áthidalásában. „Elsőbálozó” pályázóként komfortos ez a segítség. Külön öröm számunkra, hogy a jelenlegi projektek mellett, újabb közös projektek körvonalazódnak a jövőre nézve is.”

ÜGYFÉLBŐL PARTNER

A pályázati projekt teljes összköltsége meghaladja az 1,48 milliárd forintot. A TMK Innovációs- és Projektmenedzsment Osztálya vállalta a teljes konzorciumra vonatkozóan a projektmenedzsment feladatok ellátását, így a támogatási szerződés megkötésének teljeskörű előkészítését, későbbiek során a szerződésmódosítási kérelmek elkészítését, a projekt megvalósítása során pedig a szükséges szakmai előrehaladási-, és egyéb szakmai jelentések összeállítását. A kifizetési igénylések és az előlegkérelmek beküldését is kézben tartja csapatunk. A pályázat gördülékeny menete érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a Közreműködő Szervezettel, és nyomon követjük a hatályos pályázati és projektmegvalósítási útmutatóknak való megfelelést. Részt veszünk a helyszíni ellenőrzéseken, valamint összeállítjuk a záró helyszíni szemle kapcsolódó dokumentumait. Fentiekből látható, hogy a projekt gördülékeny lebonyolításához csapatunk biztosítja azt a keretrendszert, amely a teljeskörű pénzügyi- és szakmai elszámoláshoz szükséges a konzorcium tagjai számára. A feladatok időben és pontosan történő ellátása eredményeként, a pályázat a kiírási szempontokat részletekbe menően betartva, eredményesen valósul meg.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS SIKER

Sikeres részvételünk, a közös projektekben és szakmai munkában a partnereinkkel való hosszú távú együttműködésen alapul. Segítünk a Martin Metals Kft.-nek innovációs céljai elérésében, melyben partnerként a közös együtt gondolkodásra, tervezésre, megvalósításra építünk, a pályázati forrásokat pedig, egy lehetséges a megvalósítást támogató eszközként használjuk. Amikor a szakmai felkészültség, a kutatásra és fejlesztésre való nyitottság, az innovatív ötletek megvalósításában való jártasság kéz a kézben jár a menedzsment szemlélettel, és a pályázati folyamatok pontos ismeretével, akkor komoly sikereket, előre mutató eredményeket érhetünk el.

KAPCSOLAT

PÉRCSI Szilárd, Üzletfejlesztési vezető
H-1116 Budapest, Kondorfa u. 1.,
+36-70/704-4716, szilard.percsi@bayzoltan.hu