BAY-BIO

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében létrehozott egyedi infrastruktúra lehetőséget adott a
nemzetközi tudományos életbe történő belépésre a bioremediáció területén. Ennek kiemelkedő példája az Európai Unió által finanszírozott projekt (INTELLIREMED FP7), amely több, nyugat-európai vállalattal közös bioremediációs fejlesztést célzott meg, számos egyedi, kármentesítésben alkalmazott technológiát eredményezve.

A projekt során felszín alatti szerves szennyezések (üzemanyag származékok) terjedését vizsgáltuk és technológiát fejlesztettünk azok biológiai kezelésére.

W W W. I N T E L L I R E M E D . E U