A társadalom egye nagyobb rétegét alkotják az idős emberek, ráadásul az egyre növekvő mértékű társadalmi mobilitás és elvándorlás hatása miatt az idős emberek egyre nagyobb része él egyedül. Ez egyre nagyobb mértékű igények mellett az idősekről gondoskodó, valamint esetenként őket ápolók erőforrásai meglehetősen végesek, ezért fontos, hogy az ellátásban résztvevő minden célcsoport tevékenységét, munkájukat minél könnyebben, hatékonyabban és szervezettebben és fenntartható módon tudja elvégezni. Ehhez nyújt hatékony segítséget az „Életszervezési asszisztens – OLA” projekt keretében kifejlesztésre került innovatív informatikai rendszer. A Bay Zoltán Nonprofit Kft. – nemzetközi konzorcium tagjaként – összesen 55,88 millió forint támogatásban részesült a harmincnyolc hónap futamidejű projekt megvalósítására. A fele részben Magyarország és fele részben az Európai Unió által támogatott projekt keretében a miskolci és budapesti telephelyen zajló új fejlesztések mellett a megvalósítás részét képezte a már meglévő, jelenleg is hozzáférhető technológiáknak és eljárásoknak az integrációja is. Ezáltal a rendszer költséghatékony és fenntartható támogatást nyújt az időskorúak számára, ezzel meghosszabbítva az önálló életvitel időtartamát és javítva a felhasználók életminőségét, illetve csökkentve a terhet az ellátó személyzeten és a családtagok.

Az innovatív informatikai eszközrendszert megvalósító OLA konzorcium öt partnert fogott össze három ország (Portugália, Svédország és Magyarország) közreműködésével. Az „Életszervezési asszisztens (OLA)” rendszer célja, hogy választ adjon az időskorúak önálló életvitelét érintő társadalmi kihívásokra, egy olyan, a különféle ellátók virtuális jelenlétét lehetővé tevő innovatív, az időskorúak önálló életvitelét támogató rendszer segítségével, mely függetlenebb, magabiztosabb, egészségesebb, biztonságosabb és a jelenleginél jobban szervezett életvezetést tesz lehetővé a célcsoport számára. Emellett minőségi támogatást nyújt az ellátók (szakellátók és az ellátásban résztvevő egyéb szereplők, informális ellátók, pl. családtagok, barátok stb.) számára.


Az alkalmazás innovatív műszaki megoldásai révén lehetővé teszi az egyes szereplők közötti kommunikációt és együttműködést. A rendszer alapja egy ún. multimodális modell, amely figyelembe veszi az időskorúak legkülönfélébb fizikai/egyészségi és kognitív jellemzőit, és támogatja az ún. távellátókkal, távszolgáltatókkal való együttműködést a már meglévő online szolgáltatásokhoz (pl. on-line vásárlási belehetőségek) való hozzáférés támogatásával.

A kifejlesztett rendszer elsődleges végfelhasználói a hatvanöt évnél idősebb, önállóan élő, egészséges, vagy az életkorból adódó, enyhén csökkent fizikai vagy kognitív képességekkel rendelkezők bővülő populációja, akik számára valamilyen ellátást nyújtanak a különféle ellátó rendszerek. A másodlagos végfelhasználók az állami vagy magánszektorban működő hivatásos és nem hivatásos ellátók.

A tényleges felhasználó igények felmérését követően megvalósított rendszer két országban (Magyarország és Portugália) éles környezetben is tesztelésre került (pilot), ezzel ellenőrizve és igazolva a rendszer hasznossága, használhatósága, illetve piacra vitelre való alkalmassága. Emellett jelentős mennyiségű tapasztalatot és naprakész információt gyűjtöttek a partenerek az idős emberek életminőségének javulásával kapcsolatban, illetve a gondozásban részt vevők munkájának hatékonyabbá válásával kapcsolatban, amely révén lehetőség nyílt az elért eredmények objektív értékelésére is.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) és az Active and Assisted Living (AAL) Program keretében valósult meg.

Projekt azonosító száma: NEMZ_15-1-2016-003

Projekt megvalósítási időszaka: 2015. június 01. – 2018. július 31.

Projekt honlap: http://project-ola.eu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/organizationallifeassistant

További információ kérhető:
Perényi Dénes, tudományos munkatárs
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Intelligens Rendszerek Divízió (BAY-SMART)
Tel.: +36 46 560 131
E-mail: denes.perenyi@bayzoltan.hu

Honlap: http://www.bayzoltan.hu

Sajtóközlemény