A projekt címe: Heterogén szerkezeti elemek viselkedése

A szerződött támogatás összege: 5.925.399 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 62.75%

A projekt kezdési dátuma: 2012. 07. 01.

A projekt befejezési dátuma: 2015. 01. 31.

Pályázati program: BONUS-HU Program

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt azonosító száma: EU_BONUS_12-1-2012-0015

A kedvezményezett neve:  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projekt tartalmának bemutatása

Az atomerőművek nagy számban tartalmaznak hegesztett szerkezeteket, amelyeknél a hegesztés a törés szempontjából a leggyengébb rész. A hegesztett kötésekben a hibák veszélye nagyobb, az anyag szívóssága pedig a legtöbb esetben kisebb az alapfémhez viszonyítva.

A MULTIMETAL az EU FP7 EURAT0M-FISSI0N programja keretében folytatott projekt, melynek célja egyrészt szabvány fejlesztése plattírozott próbatestek törési szívósságának meghatározására, másrészt heterogén hegesztett kötések (DMW) integritásának értékelésére vonatkozó egységes eljárás fejlesztése. További cél a heterogén hegesztett szerkezetek teljes integritási vizsgálata és a törés előtti szivárgás (LBB) folyamatának integritási értékelése. Jelenleg nincs egységes szabvány a több fémből álló szerkezetek integritási feladataira, valamint a DMW anyagainak tesztelésére sem.

Intézetünk, a konzorcium tagjaként, korábbi paksi pozitív vélemények alapján, vállalta, hogy a projektben a VVER 440 tranziens kötésének megfelelő heterogén varrat tulajdonságainak meghatározásával (WP3) és elemzésével (WP4) foglalkozik és ezek eredményeire támaszkodva részt vesz a validálásban (WP5) valamint az útmutató elkészítésében (WP6). A hazai gyakorlat számára kiemelkedő fontosságú az általunk felvállalt VVER440 specifikus Mock-up előállítása.  Az eredmények közvetlenül hasznosíthatók a Paksi Atomerőmű élettartam menedzsmentjében és a heterogén hegesztett kötések terén a hazai gyakorlatban.

Link a nemzetközi Multimetal projekthez:
http://projects.tecnatom.es/webaccess/multimetal/