Missziónk: Minőségi programok és szolgáltatások biztosítása a hazai és nemzetközi K+F értéklánc számára.

Víziónk: folyamatosan növeljük a Bay Zoltán Kft hírnevét és elismertségét a kutatás, az oktatás és az ipar integrálásával és az interkulturális megértés elősegítésével

Értékeink

 1. Tapasztalat és tudás
 2. Alkalmazkodó képesség
 3. Pro-aktivitás
 4. Integritás
 5. Agilis szemlélet

Tevékenységeink

 • A kutatás fejlesztést támogató horizontális (társadalmi, gazdasági) tényezők erősítése
 • Piaci igényeknek integrálása K+F projektekbe, szolgáltatásokba
 • Új nemzetközi kapcsolatok építése, a meglévő kapcsolatok erősítése
 • A Bay Zoltán Kft. marketing célú kommunikációjának erősítése
 • Ipari megrendelések erősítése
 • Külpiacra lépés erősítése
 • A kialakított piacképes termékek terjesztése,

Bevételeink jelentős részét önálló szakmai tevékenységgel teremtjük elő EU-s pályázatokból, pályázatírásból és a projektek teljes körű menedzsmentjéből.

Területek

Nemzetközi Referencia Projektek

Kutatási Trendek és Kapcsolatok osztály

Kutatási Trendek és Kapcsolatok osztály feladatai:

 • Nemzetközi, régiók közötti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása
 • Teljes körű nemzetközi projektmenedzsment
 • Pályázati Partnerség építése
 • Partnerhálózat fejlesztése
 • Képzés, disszemináció
 • Legjobb gyakorlatok feltérképezése és megosztása
 • Szakpolitikai fejlesztések, stratégiák

Hazai és EU-s célkitűzéseink

 • K+F ráfordítások növelése
 • Kutatási infrastruktúrák promóciója
 • Kutatói mobilitás és karrierfejlesztés,
 • Kutatás-fejlesztés társadalmi elismertségének növelése
 • Oktatás, képzés támogatása
 • Hazai és nemzetközi partnerség építése
 • K+F társadalmi dimenzió erősítése

Szakmai Területeink

 • Körkörös Gazdaság
 • Hulladékhasznosítás
 • Energiahatékonyság
 • Ipar, oktatás, kutatás szimbiózisa
 • Tudománykommunikáció
 • EURAXESS kutatói mobilitási program
 • Key Enabling Technologies

Üzlet és Technológia Fejlesztés osztály Üzlet és Technológia Fejlesztés Osztály feladatai

 • projektek dokumentációs és pénzügyi megvalósítása
 • projektek nyomon követése
 • projektek ellenőrzése
 • projekt koncepció kidolgozása
 • forrásteremtés belső és külső ügyfelek számára
 • partner kapcsolatok fejlesztése
 • projektekhez kapcsolódó folyamatok fejlesztése

Hazai és EU-s célkitűzéseink

Célunk sikerre vinni saját illetve hazai és nemzetközi vállalkozásokkal közös magán és pályázati forrásokra épülő kutatás-fejlesztési, infrastruktúra beruházási projekteket.

Szakmai Területeink

 • teljes körű pályázati projekt menedzsment
 • pályázatírás (OP-ok, Bilaterális, Regionális)
 • pályázati tanácsadás
 • forrás-kiválasztási döntéstámogatás
 • projekttervezés,
 • üzleti tervezés, üzleti modellek kialakítása,
 • befektetői kapcsolattartás,
 • szellemitulajdon-védelmek adminisztrációja,
 • szellemitulajdon-állomány menedzselése,
 • szellemitulajdon-védelmi oltalmak megszerzésének támogatása

Elérhetőség

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

BAY-TMK Tudásmenedzsment Központ
Cím: H-1116 Budapest, Kondorfa u. 1.
Tel.: +36-1/463-0500
E-mail: david.varga@bayzoltan.hu