Anyagvizsgálati szolgáltatások

  • Metallográfiai vizsgálatok (mikro, makro)
  • Rétegvastagságmérés
  • Anyagösszetétel vizsgálatok (Röntgenfluoreszcens spektrometria, Atomabszorpciós spektroszkópia, Induktív csatolású plazma – optikai emissziós spektrometria)
  • DSC mérések végezhetők olvadáspont, hő kapacitás, üvegesedés meghatározására alacsony olvadáspontú fémek, fémötvözetekre.
  • DTA alkalmas magas hőmérsékletű termikus stabilitás olvadáspont, hő kapacitás, üvegesedés mérés magas olvadáspontú fémek-, fémötvözetekre
  • TG, termogravimetriai mérések alkalmasak műanyagokban, fémekben és fémötvözetekben bekövetkezett tömegváltozás, oxidáció vagy bomlás vizsgálatokra
  • Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) szerkezetvizsgálat, elemösszetétel meghatározás mikroszondával (EDS),
  • Bevonatvizsgálatok.