A projektek menedzsmentje a hazai és/vagy nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek sikeres végrehajtását garantálja, ahol alvállalkozóként, konzorciumi tagjaként vagy konzorciumvezetőként veszünk részt.

A projekt finanszírozását általában valamelyik pályázati program biztosítja, amely az alábbiak egyike lehet:

  • Strukturális Alapok Operatív Programok
  • NKFIH Alap
  • Horizont Európa
  • Duna Transznacionális Program
  • Central Europe Program
  • Határon Átnyúló Együttműködési Programok
  • LIFE program

Ha az Ön cége vagy intézete részt kíván venni egy pályázati projektben, de például nincs elég munkatársa, vagy még gyakorlatlan a projektmenedzsmentben, akkor érdemes felkeresni minket már a pályázatírás előtt (közben), és konzultálni arról, hogy miként tudnánk együttműködni a projektfeladatok végrehajtásában.

Pályázati projektmenedzsment szolgáltatásunkat kapcsoltan nyújtjuk K+F+I szolgáltatásainkkal együtt. Ennek keretében vállaljuk a projektek feladatainak, tevékenységeinek megvalósítását, az alábbiak szerint:

Adminisztratív feladatok, online pályázati vagy projektmenedzsment felületeken a projekt dokumentációjának vezetése, felügyelete; szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése, benyújtása a szerződés megkötése a projekt alátámasztó dokumentumainak nyilvántartása, szakszerű tárolása; szakmai jelentések elkészítése és benyújtása; utazásszervezés, stb.

A konzorcium munkájának a szervezése, ütemterv elkészítése, kommunikálása a többi partner felé; a projekt előrehaladásának és minőségének biztosítása

Kommunikációs és disszeminációs feladatok, pl. arculatterv, szóróanyagok, plakátok, honlap, hírlevél elkészítése; közösségi médiajelenlét szervezése; előadások tartása más szervezetek rendezvényein; hálózatépítés, rendezvények, képzések, konferenciák szervezése.

A pályázat által meghatározott egyes szakmai feladatok, pl. adatgyűjtés és feldolgozás, elemzések készítése az adott szakterületen már működő jó gyakorlatok és technológiák azonosítása és terjesztése, adatbázis-programozás és feltöltés, publikációk és szakirodalom feltérképezése, már megvalósult, hasonló témájú projektek áttekintése, kutatások, mérések előkészítése és megvalósítása, kutatási eredmények publikálása (szakfolyóiratokban vagy nyílt hozzáférésű felületeken)

Pénzügyi menedzsment, kontrolling; A projekt költségvetésének a tervezése a pályázatírástól a megvalósításig

Költségátcsoportosítások

Bérköltség és dologi költségek tervezése, beszerzések lebonyolítása vagy ezzel kapcsolatos tanácsadás

Teljes körű pénzügyi menedzsment a támogató EU program és egyben a magyar számviteli stb. szabályai szerint

Pénzügyi elszámolások elkészítése, feltöltése, összevetése a könyveléssel és a támogató program szabályaival

Helyszíni ellenőrzésre történő felkészítés

Referenciák

Cégünk fennállásának mintegy 28 éve alatt 160 nemzetközi projektet valósított meg sikerrel.

A projektek finanszírozását pályázati forrásból biztosítottuk. A pályázatokat az FP 5, 6, 7 K+F Keretprogramjai és a Horizont 2020 program finanszírozta a leggyakrabban, de több nemzetközi konzorciumot vezetettünk az EU Interreg programjaiban is, így a South-East Europe, a Central Europe vagy a Duna Transznacionális programokban.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 12. legsikeresebb KFI intézmény vagyunk az EU Horizont 2020 programjában a magyar pályázók között.

Elérhetőség

KURUCZ Katalin, osztályvezető, Tudásmenedzsment Központ
E-mail: katalin.kurucz@bayzoltan.hu