Másodlagos nyersanyagok hasznosítása adszorbensekkel  

 

  1. A hatékony és fenntartható megoldások biztosítása érdekében kiemelkedő fontosságú a fémek és nemfémes elemek megkötéséhez szükséges hatékony adszorbensek fejlesztése. Az adszorpció, mint folyamat megértése, feltérképezése (a környezetszennyezés mérséklésének, a vízkezelésnek és a különböző ipari alkalmazásoknak egyik alapvető eljárása), döntő szerepet játszik az adszorbensek előállítása, minősítése, valamint a kapacitás- és regenerációs technológiák kidolgozásának területén is. A közelmúltra visszatekintve, egyre nagyobb figyelmet kap a nagy kapacitású és szelektivitású adszorbensek kifejlesztése, előállíthatósága: módosított, bevonatolt zeolitok, polimerek, különböző bio-alapú anyagok, stb. Intézetünk nagy tapasztalattal rendelkezik másodlagos nyersanyagokból származó és módosított (felület-kezelt) adszorbensekkel történő munkavégzés terén.
  2. Az adszorbens-kutatás elengedhetetlen velejárója azok minősítése, amely magába foglalja teljesítményük és alkalmasságuk értékelését az adott fémeltávolítási alkalmazásokhoz. Ez az adszorpciós kapacitásuk, szelektivitásuk, kinetikájuk és stabilitásuk értékelését jelenti, különböző üzemi körülmények között. Ezen minősítési vizsgálatok értékes információkat szolgáltatnak az anyagok teljesítményéről és megbízhatóságáról, lehetővé téve azok optimális felhasználását és biztosítva a fémek következetes és hatékony megkötését. Az általunk kidolgozott mérési-minősítési rendszer betekintést ad az adszorpció mechanizmusába, diffúzió sebességébe, valamint a fémionok és az adszorbens anyagok közötti kölcsönhatásba. A kinetika jellemzésével meghatározhatók az optimális folyamatparaméterek, ami a fémeltávolító rendszerek jobb tervezéséhez és működéséhez vezet.
  3. A regenerálási technológia (annak lehetősége) az adszorpciós folyamatok egyik alapvető szempontja. Regenerálás során a telített adszorbensek újrafelhasználására (ennek lehetőségeire) fókuszálunk, minimalizálva a hulladék keletkezését és javítva a fémeltávolítási folyamatok fenntarthatóságát. A regenerálási módszerek az adszorbens jellegétől és a célzott fémtől függően fizikai, kémiai vagy biológiai folyamatokat foglalhatnak magukba. A hatékony regenerálási technikák biztosítják az adszorbensek hosszabb élettartamát, csökkentve a gyakori cserék szükségességét, minimalizálva a környezetterhelést.
    A hatékony adszorbensek fejlesztése, a szigorú minősítési eljárások, a hatékony kapacitásoptimalizálás, a fenntartható regenerációs technikák és az átfogó kinetikai vizsgálatok hozzájárulnak a robusztus és környezetbarát fémeltávolítási eljárások fejlesztéséhez. Ezek a törekvések kulcsfontosságúak a fémszennyezéssel kapcsolatos kihívások kezelésében, a vízminőség biztosításában és a fenntartható ipari gyakorlatok előmozdításában.
    Intézetünk az itt megjelölt szolgáltatások eredményeként szakmai dokumentációt készít a lehetséges adszorbens-jelöltek alkalmazhatóságáról, minősítéséről és azok regenerálhatóságának hatékonyságáról. Ügyfeleinknek biztosítjuk a folyamatos szakmai konzultáció lehetőségét a tervezéstől a laborszintű megvalósításig.