Az erőforrások nem fenntartható hasznosítása egyszerre okoz környezeti károkat és jelent gazdasági kockázatokat. Európában különös fontossággal bír az erőforrások hatékony felhasználása, mivel a világ minden más részénél jobban függ az importált erőforrásoktól: az EU-ban felhasznált összes nyersanyag 40%-a importból származik.

Az erőforrás-hatékonyság javítása, mely mind gazdasági, mind szociális, mind környezeti, ökológiai szempontból előnyös hatásokkal bír, hat alapkoncepció mentén történik:

  • körforgásos gazdaság
  • az erőforrások kaszkádszerű hasznosítása,
  • hulladékhierarchia,
  • kiterjesztett gyártói felelősség,
  • ipari szimbiózis és
  • új üzleti modellek.

Forrás: „Erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” („Resource efficiency: moving towards a circular economy”), az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása (Eljárás: 2014/2208(INI))

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. mind a hat témakörhöz tud kapcsolódni széles körű kutatási, fejlesztési, szolgáltatási, tudásmenedzsment tevékenységei által.

Az erőforrás-hatékonyság javításának legfontosabb eszközrendszere a körforgásos gazdaság (’circular economy’), melyben minden nem megújuló anyag zárt ciklusban kering, tehát megvalósítása során minden anyagra hasznosítható nyersanyagként tekintünk, és ideális esetben új nyersanyagok – akár megújulók, akár nem – csak akkor kerülnek felhasználásra, ha másodlagos nyersanyagok nem állnak rendelkezésre.

A hulladékhierarchia (megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás, hasznosítás, ártalmatlanítás) alkalmazása révén elérhető a termékek lehető legjobb kihasználása, így a hulladéktermelődés gyakorlatilag nullára csökken, és végső soron a teljes gazdaság átállítható az ún. zéró hulladék (’zero waste’) modellre.

Az alábbi ábrán látható, hogy társaságunk milyen tevékenységekkel járul hozzá körforgásos gazdaság egyes folyamataihoz.

 

Elérhetőség

KOÓS Ákos, osztályvezető, Biomassza Termelés és Hasznosítás Osztály
Cím: H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
Telefon: +36-30/372-0999
E-mail: akos.koos@bayzoltan.hu

CHRABÁK Péter, Circular Economy kutatási szakterület vezető, Rendszertervezés Osztály
Cím: H-3519 Miskolc, Iglói út 2.
Telefon: +36-30/660-9752
E-mail: peter.chrabak@bayzoltan.hu