JOGI NYILATKOZAT

 

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen jelen jogi nyilatkozatot figyelemmel arra, hogy a jogi nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

www.bayzoltan.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy oldala megnyitásával a jelen jogi nyilatkozatban részletezett feltételeket elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben ezen feltételekkel nem ért egyet, úgy ne nyissa meg weboldalunkat.

Fentiekben rögzítettek alapján szíveskedjen az alábbiakat figyelmesen elolvasni.

 

Általános bevezetés

Jelen webhelyet a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-968419; székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1.) kezeli (továbbiakban, mint: Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. vagy Társaság).

Jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze és a webhelyen elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

A Társaság honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

Szavatosság és felelősség kizárása

A webhely látogatásakor felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a webhely tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Társaságot, sem a webhely készítésében és üzemeltetésében résztvevő szervezeteket nem terheli.

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. a webhelyén közzétett információk tartalmáért kizárólag Magyarország területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A webhelyen található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A webhelyen technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak, így a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A jogszabály által kötelezettségként előírt rendelkezések betartásán túl nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, megbízható vagy időszerű.

A webhely tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek.

A fentiek mellett azonban kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által feltöltött tartalmakért.

A Társaság nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a webhelyhez történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül a Társaság nem vállal semmiféle felelősséget a webhely nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a webhelyen található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Bizonyos államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség korlátozását vagy kizárását; ebben az esetben a szavatosság és a felelősség kizárására vonatkozó fenti szabályok Önre nem vonatkoznak. Ebben az esetben ezen államokban a felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog ide értve különösen, de nem kizárólagosan a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonát képezi vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A Társaság weboldalán elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.

Webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosaikkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Cookie-szabályzat

Weboldalunk ún. tracking technológiákat, „cookie-kat” alkalmaz annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését.

A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például arra, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban.

Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a weboldalunk korlátozott működését, illetve működésképtelenségét vonhatja maga után.

Beküldött információ

Abban az esetben, ha bármilyen információt vagy anyagot küld a Társaságnak, úgy beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Társaság a tetszése szerint, térítésmentesen, szabadon felhasználhatja és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Fontos ugyanakkor, hogy a Társaság részére elküldött információkat a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. nem őrzi meg és válaszadási kötelezettséget sem vállal.

Jogkövetés a felhasználó részéről

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése valamint jogosulatlan hozzáférés és kezelés a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

  • Honlapunk a használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
  • A Honlapunkra a Felhasználó által feltöltöttanyag haladéktalan, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.
  • Figyelmeztetés küldése
  • Peres eljárás a Felhasználó ellen a Felhasználási Feltételek megszegése miatt felmerült károk megtérítéséért
  • További jogi fellépés

Adatvédelem

Jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben a Társaság Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátana.

A Társaság a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Kapcsolatfelvétel

Amennyibe bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1116 Budapest, Kondorfa utca 1. vagy www.bayzoltan.hu

 

A Társaság fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

 

Utolsó frissítés: 2022. 05. 23. napján

Budapest, 2022. május 23.

 

Dr. Deák József Sámuel
ügyvéd