JOGI NYILATKOZAT

 

A webhely használata előtt olvassa el figyelmesen jelen jogi nyilatkozatot figyelemmel arra, hogy a jogi nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

 

www.bayzoltan.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy oldala megnyitásával a jelen jogi nyilatkozatban részletezett feltételeket elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben ezen feltételekkel nem ért egyet, úgy ne nyissa meg weboldalunkat.

 

Fentiekben rögzítettek alapján szíveskedjen az alábbiakat figyelmesen elolvasni.

 

 

Általános bevezetés

 

Jelen webhelyet a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-968419; székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1.) kezeli (továbbiakban, mint: Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. vagy Társaság).

 

Jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze és a webhelyen elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

 

A Társaság honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

 

A webhely látogatásakor felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a webhely tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Társaságot, sem a webhely készítésében és üzemeltetésében résztvevő szervezeteket nem terheli.

 

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. a webhelyén közzétett információk tartalmáért kizárólag Magyarország területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

 

A webhelyen található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

 

A webhelyen technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak, így a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

 

A webhely tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek.

 

A Társaság nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a webhelyhez történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

 

Ezen felül a Társaság nem vállal semmiféle felelősséget a webhely nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a webhelyen található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

 

Szellemi tulajdonjogok

 

Valamennyi szellemi tulajdonjog ide értve különösen, de nem kizárólagosan a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonát képezi vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

 

A Társaság weboldalán elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.

 

Webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

 

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosaikkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Beküldött információ

 

Abban az esetben, ha bármilyen információt vagy anyagot küld a Társaságnak, úgy beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Társaság a tetszése szerint, térítésmentesen, szabadon felhasználhatja és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

 

Fontos ugyanakkor, hogy a Társaság részére elküldött információkat a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. nem őrzi meg és válaszadási kötelezettséget sem vállal.

 

Adatvédelem

 

Jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben a Társaság Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátana.

 

A Társaság a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

 

Kapcsolatfelvétel

 

Amennyibe bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1116 Budapest, Kondorfa utca 1. vagy www.bayzoltan.hu

 

A Társaság fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

 

Utolsó frissítés: 2017. 09. 26. napján”

Budapest, 2017. szeptember 5.

 

Dr. Deák József Sámuel

ügyvéd