Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems (Waste4Soil) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Turning food waste into sustainable soil improvers for better soil health and improved food systems (Waste4Soil) című projektben. A projekt célja, hogy javítsa az élelmiszer-feldolgozás során keletkező maradványok és melléktermékek kezelését, és szorgalmazza azok újrahasznosítását a talaj egészségének javítása érdekében. A talajjavító eljárások…

Sustainable Careers for Researcher Empowerment (SECURE) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Sustainable Careers for Researcher Empowerment (SECURE) című projektben. A projekt koordinációs és támogató intézkedéseket dolgoz ki egy közös kutatói karrier keretrendszer létrehozására, kipróbálására, végrehajtására és általános érvényesítésére. Ez a keretrendszer sokrétűen támogatja a kutató és kutatásfinanszírozó szervezeteket a toborzás, foglalkoztatás, képzés, fejlesztés és…

Twinning Research and Innovation Institutions to Design and Implement Inclusive GEPs (Nexus) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Twinning Research and Innovation Institutions to Design and Implement Inclusive GEPs (Nexus) című projektben. A projektben a résztvevő kilenc kutató szervezet intézményi Nemi Esélyegyenlőségi Terve (GEP) módszertani megalapozása és továbbfejlesztése történik meg a minimum követelményeken túl, az interszekcionalitás és interszektoralitás elveinek figyelembe vételével.…

Raising the bio-based industrial feedstock capacity of Marginal Lands (MarginUp!) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Raising the bio-based industrial feedstock capacity of Marginal Lands (MarginUp!) című projektben. A projekt célja, hogy növénytermesztésre kevésbé alkalmas területeket vizsgáljon meg annak érdekében, hogy pilot tevékenységek keretében igénytelenebb, nem élelmiszerként felhasználtnövények termesztésére tesz javaslatot, amelyeket kaszkád-rendszerű felhasználással, a biomassza-alapú körforgásos gazdaság elveit…

Hazai EIT KIC Raw Materials partnerség az innovációs ökoszisztéma fejlesztéséért (HAPAKO) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Hazai EIT KIC Raw Materials partnerség az innovációs ökoszisztéma fejlesztéséért (HAPAKO) című projektben. A projekt célja, hogy ösztönözze és elősegítse a projektben részt vevő tagok, így közvetve Magyarország szerepét az EIT KIC Raw Materials társulásban, hogy a jelenlegi és jövőbeni partnerek minél aktívabban…

ERA Talent Platform for career development of researchers in Europe (ERA Talent) projekt

    A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz az ERA Talent Platform for career development of researchers in Europe (ERA Talent) című projektben. Az ERA TALENT projekt célja az EURAXESS hálózat által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése struktúrájának átalakítása révén azzal a céllal, hogy támogassa a kutatók európai karrierfejlesztését, bővítve számukra a karrierpályákat…

TRANSMIT – Félig áttetsző, fotovoltaikus, mikrocsíkos energiatermelő elemek fejlesztése ablakokhoz projekt

TRANSMIT – Félig áttetsző, fotovoltaikus, mikrocsíkos energiatermelő elemek fejlesztése ablakokhoz   A Nemzetközi Ibériai Nanotechnológia Laboratórium koordinációjával működő 7 tagú konzorcium olyan áttetsző napelemet kíván kifejleszteni, amely emberi szem számára nem érzékelhető mikorcsíkokkal a beeső fény egy részét elektromos energiává alakítja. Ez által külső épület ablakok és más üveg felületek is hasznosíthatóvá válnak az energiaellátásban,…

Zero-Emission electric Vehicles enabled by haRmonised circulArity (ZEvRA) projekt

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Zero-Emission electric Vehicles enabled by haRmonised circulArity (ZEvRA) című projektben. A projekt célja olyan harmonizált körforgásos módszertan kidolgozása, amely lehetővé teszi az autóipari szektor számára alkalmas körforgásossági és fenntarthatósági mutató keretrendszer és módszertan kidolgozását, amely elősegíti a szektorban a fenntarthatóság nagyobb szintjének elérését Európa-szerte.…

STRUctural MATerials research for safe Long Term Operation of LWR NPPs (STRUMAT-LTO) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a STRUctural MATerials research for safe Long Term Operation of LWR NPPs (STRUMAT-LTO) című projektben. A nyomottvizes (PWR) reaktorok hosszú távú üzemeltetésének (LTO) egyik kritikus kérdése a reaktor nyomástartó edények (RPV) ridegedése, melyet elsősorban a neutron besugárzás okoz. Korábban már számos Euratom projekt (LONGLIFE,…

Fracture mechanics testing of irradiated RPV steels by means of sub-sized specimens (FRACTESUS) projekt

  A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a Fracture mechanics testing of irradiated RPV steels by means of sub-sized specimens (FRACTESUS) című projektben. Európai Unió egyértelmű rövid és hosszú távú célkitűzéseket határozott meg annak érdekében, hogy 2050-re megvalósítsa a fenntartható energiára és a klímasemleges gazdaságra való energetikai átállást. Az átállás sikere…