Bioleachingről részletesen 

 

A bioleaching egy innovatív és környezetbarát megoldás az értékes fémek és kritikus elemek másodlagos nyersanyagokból történő kinyerésére. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a kritikus elemek, köztük a ritkaföldfémek, és más értékes fémek másodlagos nyersanyagokból, például elektronikai hulladékokból, bányászati maradékokból és ipari melléktermékekből történő kinyerésére szolgáló fenntartható és hatékony módszerek kifejlesztése iránt.
 

Az elsődleges ércekből történő fémkitermelés hagyományos módszerei gyakran energiaigényesek, környezetkárosítóak és a jövőben gazdaságilag egyre kevésbé fenntarthatóak. A kritikus elemek iránti növekvő kereslet, amelyet a technológiai fejlődés és a megújuló energiaforrásokra való áttérés hajt, azonban szükségessé teszi az alternatív kitermelési technikák feltérképezését. A bioleaching ígéretes megoldásként jelent meg, amely számos előnnyel jár a hagyományos módszerekkel szemben.
A folyamat a mikroorganizmusok, főként baktériumok és gombák természetes képességeit használja ki a fémek oldására és kinyerésére ércekből és más anyagokból. Ezek a mikroorganizmusok különböző anyagcsere-folyamatokat alkalmaznak a szulfidásványok oxidálására és az oldhatatlan fémvegyületek oldható formákká történő átalakítására. A bioleaching során leggyakrabban alkalmazott baktérium törzsek az Acidithiobacillus és a Leptospirillum nemzetségekbe tartoznak, míg bizonyos esetekben olyan gombákat is használnak, mint az Aspergillus és a Penicillium. Intézetünkben elsősorban az Acidithiobacillus törzsekkel dolgozunk.
 

A bioleaching egyik jelentős előnye, hogy képes szelektíven célba venni bizonyos fémeket és kritikus elemeket. A hagyományos módszerekkel ellentétben, amelyek kiterjedt feldolgozási és finomítási lépésekkel járnak, a bioleaching az adott fémek kinyerésére szabható, ezáltal minimalizálható a hulladék keletkezése és optimalizálható az erőforrás-felhasználás. Továbbá gyakran környezeti hőmérsékleten és nyomáson végezhető, ami csökkenti az energiafogyasztást és a működési költségeket.
 

A másodlagos nyersanyagok, mint például az elektronikai hulladékok és a bányaipari hulladékok, magas fémtartalmuk miatt különösen vonzóak a bioleachinggel történő fémkinyerés számára. Ezek az anyagok gyakran jelentős mennyiségben tartalmaznak olyan kritikus elemeket, amelyek különböző iparágak számára nélkülözhetetlenek, beleértve az elektronikát, a megújuló energia szektort és a közlekedést. A bioleaching technikák alkalmazásával ezek a másodlagos nyersanyagok értékes erőforrásokká alakíthatók át, csökkentve az elsődleges ércbányászat szükségességét és mérsékelve a kitermeléssel járó környezeti hatásokat.