A BAY ZOLTÁN KUTATÓKÖZPONT KÉPVISELI MAGYARORSZÁGOT A FOTONIKA INNOVÁCIÓS TÁMOGATÓ HÁLÓZATBAN

A DEEPSUPPORT című Horizont Európa projekt a Joanneum Research (Ausztria) vezetésével valósul meg 2024 folyamán. A DeepSupport projektben hat ország – köztük Magyarország – három kutatóintézete egy technológiai klaszter, egy regionális fejlesztési ügynökség, valamint két sikeres kis- és középvállalkozás vesz részt.

A 2024 januárjában Graz-ban tartott nyitóértekezlettel elkezdődött a közel 500.000 euró összértékű projekt megvalósítása, melynek célja egy interregionális innovációs támogató hálózat létrehozása a gyártó szektor számára, fotonika területen. A projekt felméri és összeköti a közép-kelet-európai régióban a fotonika területén rendelkezésre álló szakértői bázist, infrastruktúra-elemeket, vállalkozásokat, valamint a fejlesztési igényeket is. A finn, magyar, olasz, német és szlovén kutatók célja, hogy közös, fotonika ökoszisztémát építsenek, elősegíti a gyártó vállalkozások körében a fotonikai szolgáltatások megértését és alkalmazását.

A projekt másik nagy eredménye egy közös szupranacionális stratégia lesz, az európai célkitűzések (a kulcstechnológiák használatának erősítése) és a vállalatok versenyképességének támogatása érdekében. Az együttműködési stratégia fókuszában a fotonikához kapcsolódó ipari technológiák elterjesztése lesz a TRL6-8 szintű fejlesztések során, a használatukra vonatkozó bevált gyakorlatokat is bemutatva. A készülő stratégia túlmutat a technológiai dimenzión, és a tervek szerint magában foglalja majd a gazdasági és szakpolitikai dimenziókat is. A dokumentumot régió a kormányzati szervei, a kutatás, az ipar és a K+F+I közösségeinek érintettjei együtt dolgozzák ki, az ún. Quadruple-hélix modell gyakorlatba ültetésével. A stratégia konkrét lépések megtételére tesz majd javaslatot, kiaknázza a régiók egymást kiegészítő jellegét és együttműködési potenciálját is.

A projekt célkitűzései összhangban vannak az ország 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó intelligens szakosodási stratégiájának (S3) céljaival is, mind a vállalkozói fejlesztés, mind pedig a kkv-k innovációjának támogatása tekintetében.

A Bay Zoltán Kutatóközpont az innovációs szakértői fókuszcsoportokat koordinálja a projektben részt vevő tagországokban, tanulmányi látogatásokat szervez Ausztriába és Finnországba. Ezen kívül egy fotonikai problémák megoldására irányuló kísérleti projektet indít a szakmai iránt érdeklődő ötletgazdáknak Kelet- és Közép-Európában, valamint koordinálja a fotonika területén készülő piackutatást.

A 12 hónapon át tartó DEEPSUPPORT projekt 2024. december végén zárul, a Bay Zoltán Kutatóközpont 29 millió forint támogatást használhat fel, melyet a Horizon Europe keretprogram biztosít.

A projekt oldala ITT található.

Kapcsolat:
Koppány Katalin
Email: katalin.koppány@bayzoltan.hu