A hazai vállalati innováció segítése és a nemzetgazdaság versenyképességének növelése érdekében a Kormány a 1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozatában döntést hozott egy állami finanszírozású alkalmazott kutatóintézeti hálózat intézményrendszerének és finanszírozásának kialakításáról. Ennek keretében az alkalmazott kutatóintézet hálózat kialakítását, a hálózat működtetésre való felkészítését, a csatlakozó tagok felkészítését követően, ezen eredményekre építve, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. (BZN) koordinálja és támogatja.

A támogatás háttere

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. év végén 2020-2.1.1-ED-2020-00113 azonosítószámú projekt keretében 601 939 000 Ft, vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatást nyert a 2020. november 1-től 2023. január 31-ig tartó megvalósítási időszakra.

A projekt célja

A projekt célja a Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet- Hálózat működésének elindítása az alábbi feladatok mentén:

 1. A Hálózat I. ütem projekt keretében kialakított, szervezeti, jogi működési elvek mentén az alkalmazott kutatóintézet hálózat továbbfejlesztése. Ezek a korábbi (Hálózat I.) projekthez hasonlóan javaslatok kidolgozását jelentette, figyelembe véve az operatív működtetésből származó visszajelzéseket, melyek alapján pontosíthatóak a jogi, szervezeti, működési területek keretrendszerei.
 2. A kutatóhálózat, elsődlegesen a Bay Zoltán Nonprofit Kft. hosszú távú fenntarthatóságát biztosító új K+F prototípus (szolgáltatás, termék) fejlesztését célzó projektek megvalósítása.
 3. A kutatóhálózat, elsődlegesen a Bay Zoltán Nonprofit Kft. hosszú távú fenntarthatóságát biztosító BZN eszközparknak (hardware és szoftver) a modernizációja.
 4. Mindezek mellett a jelen projekt és a projektben megfogalmazott operatív és adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Kutatóintézet-Hálózat projekt megvalósítása során elért eredményei

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. szervezetén belül létrejött „Hálózati Központ” 2022-ben kezdte meg az első teljes naptári évre vonatkozó tevékenységét. A projekt keretében, operatív feladatai körében előkészítette és megtartotta a Tagi Fórum üléseit, támogatta az Innovációs Tanácsadó Testület munkáját.

A szakmai eredmények közül kiemelkedik a Hálózat Kutatási Stratégiájának elkészítése, amely kijelöli a közös stratégiai célokat és irányokat, valamint meghatározza a Tagok tudományos és kutatói munkájának szakmai kereteit.

A Hálózati Központ alapító szerződésben meghatározott feladata, hogy mérje fel és vezessen nyilvántartást a Hálózat Tagjainál rendelkezésre álló emberi és infrastrukturális erőforrásokról, valamint azokról a K+F szempontból releváns kompetenciákról, amelyek a Tagok munkatársainál rendelkezésre állnak, melynek következtében a kompetenciatérkép elkészítése megkezdődött.

Megvalósított K+F alprojektek és tevékenységek

A projektben vállalt célok és eredmények elérésének érdekében a megvalósításban a Bay Zoltán Nonprofit Kft. valamennyi divíziója részt vett. A projektben az alábbi alprojekteket valósítottuk meg:

 • ECODESIGN KUTATÁS –
 • INNOVÁCIÓ ÉRTÉKELÉS METHODOLÓGIA ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS –
 • MI ADATGAZDAGÍTÁS
 • BAYBIT
 • SMART CARE DATAMINING, DRIVER MONITORING
 • NÖVÉNYI HATÓANYAG PROJEKT
 • KÁRFELMÉRÉS TECHNOLÓGIAI KUTATÁS FEJLESZTÉS ÉS BIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉS
 • BIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉS OLTÓANYAG FEJLESZTÉS
 • FEMTO ÉS TRUMPF
 • TURIZMUSBIZTONSÁG
 • TMK EURAXESS KÖZÉPEURÓPAI HÁLÓZAT
 • NAFEMS

A felsorolt alprojekteken kívül a projekt megvalósításához kapcsolódik a vízi környezetben való távérzékelési-adatgyűjtési feladatok megvalósítására alkalmas multisugaras szonár és kiegészítő eszközök második ütemben megvalósult beszerzése.

A kisszériás laborunk lehetőséget kínál vállalkozások számára gyártási tevékenységük elindításához, ezért ennek korszerűsítése is megkezdődött.

Az anyagvizsgálati eszközpark fejlesztésének célja ipar kutatási kapacitások spektrumának bővítése volt. A beszerzések által lehetőség nyílt új, korábban a BZN számára nem elérhető vizsgálati módszerek meghonosítására, illetve meglévő vizsgálati módszerek fejlesztésére. A vizsgálatok fejlesztése által részvételi lehetőség nyílt olyan hazai és nemzetközi pályázatokban, amelyekben korábban az eszközpark hiányossága miatt nem volt lehetőség.

A DKS 25A típusú excenterprés beszerzésével a BZN képessé vált egy kombinált megmunkálás kivitelezésére, melyben egy lézerrel elővágott alakzatot stancol tovább, így biztosítva a pontosságot és a kiváló felületi minőséget.

A projekt hatása

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. célja a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológia transzfer révén, szoros együttműködésben vezető hazai és külföldi partnerintézményekkel. Megrendelőink és partnereink számára – ez az elmúlt évek során hozzávetőlegesen 400 vállalatot jelent – komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínálunk számos szakterületen, amelyek hozzájárulhatnak hatékonyságuk fokozásához.

Jelen projekt eredményeként elindult a Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat, megvalósítottunk számos belső kutatási projektet és részprojektet.

A projektben lehetőség nyílt a tudomány és a technika jelenlegi állásának mélyebb megismerésére, az alkalmazás innovatív lehetőségeinek feltárására, az ismeretek kereteit bővítő új eljárások és megoldások felszínre hozására.

Szellemi műhelyként, kutatóink és szakértő csapatunk révén, képesek vagyunk a felmerülő ipari kutatás-fejlesztési igényeket nemzetközi összehasonlításban is magas szakmai színvonalon kiszolgálni, és azokat az ötlettől egészen a megvalósulásig eljuttatni.

Kompetenciáinkat folyamatosan fejlesztjük, képzéseken, továbbképzéseken veszünk részt, annak érdekében, hogy szolgáltatásaink magas színvonalát megőrizzük, valamint hozzájárulunk a szervezet fejlődéséhez és versenyképességéhez.

Partnereinket támogatni tudjuk a nemzetközi piacra lépésben is, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerünkön keresztül. Pályázatoknál konzorciumépítésben is sikeresen közreműködünk, illetve európai uniós kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokban is aktív szerepet vállalunk, valamint technológiai inkubációs tevékenységet is végzünk.

A projekt hozzájárult cégünk elismertségének magasabb szintre emeléséhez, a hasonló profilú kutatóhellyel és gazdasági társaságokkal való együttműködés erősítéséhez, valamint hazai és nemzetközi kapcsolataink kiszélesítéséhez, ösztönző hatással bírt új projektjeink generálásához.

Küldetésünknek tekintjük, hogy továbbra is egyfajta katalizátorként, kiemelkedő technológiai színvonalú és nemzetgazdasági szinten is számottevő, magas hozzáadott értéket közvetítő nemzetközi és hazai projektekben vegyünk részt, amelyek hasznosulásukkal jelentős mértékben képesek szolgálni a társadalmi jólétet.

Célunk továbbá az alkalmazott kutatás eredményeivel támogatni a magyar vállalatokat, erősítve a hazai KFI ökoszisztémát és hozzájárulni a magasabb hozzáadott értékű termeléséhez.

Köszönetnyilvánítás

Jelen projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból valósulhatott meg.

Bővebb információért, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

www.bayzoltan.hu
bayzoltan@bayzoltan.hu