A European Lightweight Cluster Alliance (ELCA) a legnagyobb páneurópai hálózat, mely a könnyűszerkezetű anyagokkal és a kapcsolódó gyártási technológiákkal foglalkozó legfontosabb európai központokat tömöríti. Az ELCA hálózat 9 európai ország 12 csomópontját tömöríti hálózatba segítve közös fejlesztéseiket és együttműködésüket.

 

Az ELCA fő célja az európai vezető szerep megerősítése valamennyi érintett tudományágra (polimerek, fémek, kerámiák, kompozitok) és a kapcsolódó területekre (tervezés, modellezés, gyártás) figyelemmel.   Hat munkacsoportja a könnyűszerkezetű anyagokat és a kapcsolódó technológiákat fedik le:

  1. Anyagellátás és -fejlesztés: koordinálja a könnyűszerkezetekhez használható (nyers)anyagokat, azok finomítási, utókezelési lépéseit, valamint a rész- ill. végfelhasználást modellező kutatók eredményeit, körforgásos gazdaságban betöltött szerepüket.
  2. Karakterizálás és modellezés: anyagok és gyártási technológiák tulajdonságainak és paraméter meghatározásai mellett terméket fejleszt, anyagviselkedést elemezt (fenntarthatóság, alacsonyabb anyagszükséglet, stb.)
  3. Design és SMART funkciók: funkcionális könnyűszerkezetek tervezése, intelligens funkciók bevezetése szoftver szimulációkon, többanyagú tervezésen, szerkezeti állapot-monitoringon (pl. rezgés, hőmérséklet, páratartalom) keresztül.
  4. Gyártás: alacsonyabb költségű, nagyobb sebességű és hatékonyabb gyártási/újrahasznosítási folyamatokat fejleszt; a gyártási folyamatok automatizálásával a fejlett kompozitokat és a többanyagból álló megoldásokat költséghatékonyabbá teszi, így a termékek szélesebb körére használhatóak (pl. rekord fogyasztású könnyű járművek is).
  5. Összeszerelés és összeillesztés: a több anyagból álló tervezés kiterjeszti a nagy szilárdságú acél, fejlett alumínium, műanyagok, szálas kompozitok és más új anyagok kompozícióinak, valamint az új hibrid illesztési módszereknek a használatát.
  6. Körforgásos gazdaság: új újrahasznosítási eljárások kezdeményezése a kompozitok ipar általi elfogadása érdekében, könnyűfémötvözetek és kerámia mátrix kompozitok fenntartható használatának elősegítése (környezetbarát tervezés, mechanikai újrahasznosítás, termikus újrahasznosítás, vegyi újrahasznosítás)

A Bay-hálózat (melynek alapítói tagja a Bay Zoltán Kutatóközpont) 2022. május 4-én csatlakozott az ELCA-hoz. Az elmúlt hónapokban 5 Horizon Europe projektben kezdődtek egyeztetések a Bay Kutatóintézettel.

A tagság révén az ELCA nyílt innovációs platformja és közösségmenedzsmentje együttműködési teret kínál a kutatás-fejlesztéshez, az innovációhoz kapcsolódó lehetőségek megosztására. Az aktuális üzleti és finanszírozási lehetőségek révén a tagok nemzetközi együttműködés keretében, nagyobb hatékonysággal, megfelelő partnerséggel indítanak közös projekteket.

Az ELCA hálózat 2022-re tervezett fő céljai:

  • A nyílt innovációs platform és közösségi menedzsment erősítése
  • Hálózati konszolidáció és fejlesztés
  • Workshopok és webináriumok szervezése
  • Láthatóság és promóció

További információk az ELCA-ról: https://elcanetwork.eu/