A Bay Zoltán Kutatóközpont hazánk vezető alkalmazott kutatással foglalkozó cégeként mindig is kereste az új utakat, új kihívásokat. Számos sikeres hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési-innovációs projekt és együttműködés lebonyolítása után egy földrajzilag új területen, az afrikai kontinensen találtunk megoldandó kihívásokat, egy nemzetközi, ERA-NET konstrukcióban megvalósuló pályázatnak köszönhetően, amely kisebb részben Európai Uniós, nagyobb részben hazai (NKFI Alap) forrásból valósul meg.

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló CHIAM projekt célja, hogy fenntartható élelmiszerláncokat hozzon létre Afrikában azáltal, hogy környezetbarát technológiákat fejleszt és újradefiniálja a meglévő agrár-élelmiszeripari láncokat. Az integrált chia – laskagomba – sertés – biogáz értéklánc kifejlesztése hozzájárul az afrikai élelmiszerlánc sokszínűbbé és rugalmassá tételéhez, miközben a klímaváltozás negatív hatásait is ellensúlyozza. A projekt magyar partnerei, a Pilze-Nagy Kft. és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. az értéklánc kidolgozása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg, mind Afrikában, mind hazánkban:

  • laskagomba termesztési technológiák fejlesztése Afrikában
  • laskagombát tartalmazó, új helyi élelmiszerek létrehozása
  • környezetbarát, körforgásosságon alapuló technológiákat alkalmazó mintagazdaság létrehozása és bemutatása

A projektet egy nemzetközi interszektorális konzorcium valósítja meg: 8 kutatással foglalkozó intézet és kkv, 6 országból, mind az európai, mind az afrikai kontinensről. A projekt első évében azonosításra és elemzésre kerültek az ottani potenciális nyersanyagok, mint a chia szár, banánlevél, rizsszalma is, valamint megkezdődött az ottani viszonyokra adaptált technológia fejlesztése.

A projekt partnerek fő motivációja a helyi termelők versenyképességének és az afrikai farmok fenntarthatóságának erősítése. A projekt lehetővé teszi, hogy egy dinamikusan növekvő piacon jelenjünk meg, ahol a minőségi élelmiszer iránti igény robbanásszerűen növekszik.

 

A CHIAM projekt az ERA-NET COFUND /EJP COFUND program keretében, az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Programjából kapott támogatást (támogatási szerződés száma: 862555).