Megjelent a „Vállalkozások komplex innovatív technológia fejlesztésbe való bevonása I.” című pályázat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. által közzétett felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztést, támogassa a vállalati és kutatási együttműködéseket.

2022. január 24. napjától KKV-nak és startup cégeknek lehet állami finanszírozás terhére technológia-, termék- vagy szolgáltatás- fejlesztéseik megvalósításához K+F+I szolgáltatás igénybevételére pályázni. A rendelkezésre álló keret 240.000.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint. Az igényelhető támogatás: 20.000.000-40.000.000 Ft, húszmilliótól negyvenmillió forintig terjedő összeg. Átlagosan 30.000.000 Ft-os támogatási igénnyel rendelkező pályázatokat várunk.

A támogatható célkitűzések köre

Önállóan támogatható tevékenységek: Vállalkozások számára nyújtott K+F+I szolgáltatás, melynek keretében az innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatás vehető igénybe.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok első körös (ET) benyújthatóságának kezdete: 2022. január 24.

A pályázatok első körös (ET) benyújtásának határideje: Folyamatos, legkésőbb 2022. január 31 -ig, vagy az adott időszak költségkeret háromszorosának megfelelő pályázat beérkezéséig, amelyről a Bay Kutatóközpont közleményt tesz közzé.

Az előzetes pályázati döntést követően a pályázatok második körös (RT) benyújtása folyamatos, legkésőbb 2022. február 14-től.

A pályázati felhívás meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a pályázat rendeltetését, a pályázati támogatás mértékét, intenzitását; tartalmazza a szükséges dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját és idejét, az értékelés ütemezését, és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

 

A felhívás és a teljes pályázati anyag elérhető a www.bayzoltan.hu/akhpalyazat  weboldalon. Kérjük, itt kövessék figyelemmel az aktuális információkat.

 

A pályázattal kapcsolatban további részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen, kizárólag írásban kérhető:  akhpalyazat@bayzoltan.hu.