A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021-1.1.2-AKH-2021-00002 azonosítószámú projektje 80 000 000 Ft támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

 

Jelen projekt keretében kívánjuk biztosítani a Hálózati Központ működtetéséhez és a feladatellátáshoz szükséges kapacitásokat.

A Hálózati Központ feladatai három kategóriába sorolhatók:

  1. a Hálózat működéséhez szükséges ügyviteli és koordinációs funkciók biztosítása:

A Hálózat alapvető célja a Tagok K+F tevékenységének összehangolása és fejlesztése versenyképességük erősítése érdekében. Ezzel összefüggésben a projekt keretében előkészítjük a Hálózat Stratégiáját, amelynek végrehajtását – a Tagok általi elfogadást követően – nyomon is követjük. A Stratégia végrehajtásához biztosítjuk a szükséges szakmai koordinációt. A Tagok közötti szinergiák kiaknázására, illetve a közöttük lévő szakmai kapcsolatok erősítése érdekében a jelen projekt keretében elkészítjük a Tagoknál rendelkezésre álló kapacitások, eszközök, a K+F tevékenység szempontjából releváns kompetenciák nyilvántartását. E feladatkörben ellátjuk a Hálózat működéséhez szükséges ügyviteli, projektmenedzsmenti tevékenységeket.

 

  1. a Hálózat céljainak megvalósítását szolgáló feladatok ellátása

A projekt keretében a Hálózat munkájával, céljaival összefüggésben tanulmányokat, elemzéseket tervezünk készíteni, amelyek minden Tag számára elérhetők lesznek.

 

  1. a Tagok szakmai munkájának támogatása.

A megvalósítani kívánt projekt keretében üzletfejlesztési tanácsadási szolgáltatásokat is biztosítunk a Tagok számára, ideértve a forráskeresési, pályázatírási tanácsadást.

 

Jelen projekt megvalósítása 2022. január 1-én indult és 2022. december 31-ig tart.

 

Bővebb információ kérhető:

Kutni Mátyás
kabinetfőnök
E-mail: matyas.kutni@bayzoltan.org
Web: www.bayhalozat.org