EGY IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉS PÉLDÁJÁN

A BIOREMEDIÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSRÓL RÖVIDEN

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divíziójának egyik fő profilja a környezetvédelmi mikrobiológia, ezen belül is a bioremediációs folyamatok tervezése és vizsgálata. Magasan képzett kollégáink több mint két évtizede dolgoznak a kármentesítés területén és szoros kapcsolatban az ipari partnerekkel valósítanak meg környezetvédelmi projekteket a tervezéstől az utómonitoringig.

A ZÁBRÁK KFT.-RŐL RÖVIDEN

A 27 éves múltra visszatekintő Zábrák Kft. Magyarország legrégibb kármentesítő cégei közé tartozik és speciális niche piacon mozog az ipari biotechnológia területén. A cég alapításkor elsősorban a környezetvédelmi fúrások kivitelezését végezte, melyet a kármentesítő rendszerek kiépítése és kármentesítő technológiákban alkalmazott eszközök fejlesztése és gyártása követett. Az eltelt időszak alatt a kármentesítés területén szerzett tapasztalatoknak köszönhetően a saját mérnökirodai tevékenységünket felfejlesztették, így a környezetvédelmi problémák megoldását a tervezéstől a kivitelezésig végzik. Az évek során felépítették saját mintavevő csapatukat, hogy kiemelkedő minőségben tudják kivitelezni az akkreditált talaj-, talajvíz mintavételeket, és a monitoring telepek üzemeltetését.

A szennyeződés-mentesítés mellett, földtani, vízföldtani, levegő-, hulladék- és zajvédelmi tervezési és kivitelezési feladatot, valamint a zöldhatóságok felé történő kötelező adatszolgáltatás (veszélyes hulladék, levegőtisztaság-védelmi, felszín alatti vizek bejelentésének) végzését is vállalják.

A KÖZÖS PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A közös projektben a Bay Zoltán Nonprofit Kft. szakmai csapata azt vizsgálta, hogy in situ bioremediációs alkalmazás során milyen mikrobiális folyamatok játszódnak le, ezért milyen mikroorganizmusok a felelősek, valamint ezeket hogyan lehet termékké fejleszteni (oltóanyag). Ezzel az innovációs lépéssel a ZÁBRÁK KFT. számára a bioremediációs beavatkozásokba bevonható területek száma emelkedett, ami a cég számára új és szélesebb piacot, versenyelőnyt jelent.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-2.1.4-15-2018-00041

A cég ügyvezetője (Zábrák Kft. – Hollmann Lili) kiemelte, hogy a közös munka egyik legnagyobb eredménye volt, hogy

„igénybe vehettünk egy kutatóintézet tudásbázisát, infrastruktúráját, amelynek segítségével elértük, hogy évek után egy új és hatékony termékkel bővültünk.”

A Zábrák Kft. visszajelzése alapján ez a nyertes pályázat elindította őket abba az irányba, hogy fejlesztési elképzeléseiket stratégiailag átgondolják. A cég életében ez az együttműködés pozitív változásokat indukált, mert sikerült áthidalni a „kommunikációs és bizalmi szakadékot” a közös munka során. Ennek eredményeként további pályázatok kerültek összeállításra közösen, köztük egy EU-s projekt (KET4CP) is.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS SIKER

A tapasztalatokat összefoglalva „kell egy csapat”, hogy ha a cég arra a döntésre jut, hogy nem csak átvesz meglévő technológiákat a piacról, hanem „házon belül” fejleszt. Ugyanúgy szükségesek a kedvező finanszírozású és tervezhetően érkező támogatási összegek, mert a közep-kelet európai KKV szektor alultőkésített és ezekkel az eszközökkel csökkenteni lehet a fejlesztésekben rejlő kockázatokat.

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. a piacon egyedülállóan vállalja az ipari biotechnológiai K+F+I projektek teljes körű lebonyolítását. Projekt alapon kezeljük a hazai és EU-s pályázatok, tenderek előkészítését, valamint kutatóinkat bevonva a piacképes fejlesztések menedzselését az ötlettől a megvalósításig.

KAPCSOLAT

PÉRCSI Szilárd, Üzletfejlesztési vezető
H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.,
+36-70/704-4716, szilard.percsi@bayzoltan.hu