A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020-2.1.1-ED-2020-00113 azonosítószámú projektje 601 939 000 Ft támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A hazai vállalati innováció segítése és a nemzetgazdaság versenyképességének emelése érdekében, a kormány döntést hozott, egy állami finanszírozású alkalmazott kutatóintézeti hálózat intézményrendszerének és finanszírozásának kialakításáról a 1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozatában. Ennek keretében az alkalmazott kutatóintézet hálózat kialakítását, a hálózat működtetésre való, valamint a csatlakozó tagok felkészítését a Bay Zoltán Nonprofit Kft.– mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt hálózatot irányító szervezet- koordinálja és támogatja. A Hálózat kialakítás mellett erősíti kutatás fejlesztési portfólióját.

 

A tervezett projektben az alábbi fő tevékenységeket hajtjuk végre.

  1. a Hálózat I. projekt keretében kialakított, szervezeti, jogi működési elvek mentén, tovább fejlesztjük az alkalmazott kutatóintézet hálózatot. Ezek a korábbi (Hálózat I.) projekthez hasonlóan javaslatok kidolgozását jelenti, figyelembe véve az operatív működtetésből származó visszajelzéseket, melyek alapján pontosíthatóak a jogi, szervezeti, működési területek keretrendszerei.
  2. Bay Zoltán Nonprofit Kft. hosszú távú fenntarthatóságát biztosító új K+F prototípus (szolgáltatás, termék) fejlesztését célzó projektek megvalósítása
  3. Bay Zoltán Nonprofit Kft. hosszú távú fenntarthatóságát biztosító eszközpark (hardware és szoftver) modernizációja.

 

Jelen projekt megvalósítása 2020. november 1-el indult és 2022. október 31-ig tart.

 

Bővebb információ kérhető:

VARGA Dávid
divízióigazgató
Tudásmenedzsment Központ
e-mail: david.varga@bayzoltan.hu