V4 RM Ambassadors (sk)

Názov: Vyšehradskí veľvyslanci nerastných surovín na školách Krátky názov: V4 RM Ambassadors Zhrnutie: Projekt vyšehradských veľvyslancov nerastných surovín na školách je inovatívny program, ktorého cieľom je zatraktívniť vedecké vzdelávanie a kariéru v oblasti vedy nerastných surovín (NS) pre mladých ľudí. Veľvyslanci NS (odborníci na niektoré problémy súvisiace s NS a učitelia) ponúknu školám aktívne možnosti učenia sa zapojením…