A magyarországi Biomassza Innovációs Hálózat 2017. május 9-én és 10-én AgriforValor Innovációs Ötletbörzét rendezett.
Az ötletbörzék célja volt, hogy a mezőgazdaságban és az erdészetben keletkező melléktermékek további hasznosítási lehetőségeinek innovációs ötletei köré Innovációs Partnercsoportok alakuljanak ki és az így egymásratalált szereplőknek valódi szándékuk legyen a jövőbeni együttműködésre.

Mezőgazdasági Innovációs Ötletbörze, Budapest, 2017. május 10.

A korábbi rendezvények tapasztalatai alapján a hazai résztvevők körében a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása témában a tápanyag újrahasznosítás, talajjavító szerek és a biopeszticidek kérdése tart számot leginkább érdeklődésre. Így a 2017. május 10-én, Budapesten az Ötletbörze ezekre a témákra koncentrált.

A 25 résztvevő mezőgazdasági kutatóintézetektől, szövetségektől, technológia transzfer szervezetektől, illetve vállalkozásoktól érkezett. Az ötletbörze teret adott a kutatás-fejlesztési eredmények, innovációk, új ötletek, jó gyakorlatok megosztására, valamint a piacra lépés gyakorlati ismeretei és új megközelítései is megvitatásra kerültek. Az intenzív munka eredményeként a résztvevők létrehoztak egy az ágazatokon átívelő, többszereplős Innovációs Partnercsoportot tápanyag-újrahasznosítás témában és felvázolták a további együttműködés lehetőségeit.

Szolnoky Tamás,  Agrogeo Kft.

Ötletek megvitatása

Erdészeti Innovációs Ötletbörze, Sárvár, 2017.május 9.

A magyarországi Biomassza Innovációs Hálózat az erdészeti témájú ötletbörzéjét Sárváron rendezte 2017. május 9-én. Az Erdészeti Tudományos Intézet és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. együttműködésében megrendezésre került rendezvényre 15 résztvevő látogatott el. Az erdészeti szektorban tevékenykedő kutatók, szakemberek, valamint szövetségek és technológiai transzfer szervezetek képvielői jelentek meg.

A műhelymunka során az ötletgazdák bemutatták elképzeléseiket, majd a résztvevők aktív részvételével elemezték az ötletek megvalósíthatóságát, illetve azok fenntarthatóságát.

Az Biomassza Innovációs Hálózat proaktív légkört és hatékony módszereket biztosított, hogy az adott elképzelések mentén megvalósuljon a kutatók és a végfelhasználók együttműködése. A munka eredménye 2 Innovációs Partnercsoport felállítása lett. Az egyik csoport a “fakéreg hasznosítása szigetelőanyagként” téma köré szerveződött, a másik pedig a “faforgács felhasználásai lehetőségei új fatermékekben” témát járta körül.

A rendezvény résztvevői az Erdészeti Tudományos Intézet melletti botanikus kertben, Sárváron.

A programok az Európai Unió Horizon2020 programja által támogatott AgriforValor projekt keretében valósultak meg. www.agriforvalor.eu