Az atomenergiához kapcsolódó, független műszaki szakértői bázis kiépítése, valamint az összes érintett szakterület képviselőinek közös szakmai szervezetbe tömörítése céljából megalakult a Nukleáris Műszaki Szakértői Klaszter. A négy alapítószervezetet – a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t, valamint a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.-t – Magyarország kiemelkedő szellemi műhelyeiként tartják számon a hazai és a nemzetközi szakmai szférában egyaránt.

 

 

Négy alapítószervezet partnerségével 2017. május 18-án megalakult a Nukleáris Műszaki Szakértői Klaszter. Az alapítás célja elsősorban az atomenergiához kapcsolódó független műszaki szakértői bázis létrehozása és az összes érintett szakterület képviselőinek közös szakmai platformra tömörítése. Az alapító okirat ünnepélyes aláírására a Magyar Tudományos Akadémián került sor. A Klaszter elnöki tisztét Dr. Horváth Ákos, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója látja el, két alelnöke Tóth Emese Mariann, az ÉMI Nonprofit Kft. Nukleáris Létesítmények Irodájának vezetője és Dr. Biró Gyöngyvér, a Bay Zoltán Kft. Mérnöki divíziójának igazgatója. Az intézményeket kiemelkedő szellemi műhelyekként és olyan szervezetekként tartják számon világszerte, melyek jelentős, nukleáris szakterületen szerzett sok éves mérnöki szolgáltatási tapasztalattal rendelkeznek.

 

 

A most létrejött széleskörű szakmai összefogás eredményeképp a magasan képzett, speciális ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező szakemberek tudása és szellemi kapacitása, valamint az intézményrendszerek infrastruktúrája is integrálásra, összehangolásra kerül. A Klaszter a nukleáris szakterületeteket kívánja teljes egészében lefedni, úgy mint nukleáris biztonság, építőipar, technológiai gépészet, illetve villamosság- és irányítástechnika.

A Klaszter feladatának tekinti az érintett területeket szabályozó, illetve döntést hozó állami szervezetekkel való kapcsolatépítést és napi szintű kapcsolattartást, normatervezetek készítését, társadalmi szervezetekkel stratégiai partnerség kialakítását és fenntartását, valamint érdekképviseleti tevékenység folytatását.

A tagok elsősorban a közösen kitűzött célok elérését, a formálódó feladat- és munkamegosztás hatékony megvalósulását, valamint magas hozzáadott értéket képviselő nukleáris és egyéb, speciális ismeretet igénylő professzionális mérnöki szolgáltatások létrehozását és végzését várják a Klaszter megalakulásától.