Dr. Tóth László, a BAY-LOGI volt igazgatója az ESIS magas Award of Merit rangú kitüntetésében részesült, amelyet a 21. European Conference of Fracture konferencián vett át.

A kitüntetést hazánkban elsőként kapta meg, és olyan világhírű kutatóval együtt vehette át, mint Paul Paris (Wöhler-medált kapott), aki a törésmechanika tudományának egyik kimagasló alakja.

Tóth László 1996-tól dolgozik társaságunknál, először osztályvezető, majd tudományos igazgató és 1999-2008-ig a BAY-LOGI intézet igazgatója volt. Jelenleg tudományos tanácsadóként segíti munkánkat.

Fő kutatási területe a szerkezetek integritásának értékeléséhez kapcsolódóan a fémek törési folyamatai, annak anyagszerkezeti vonatkozásai, a törésmechanika gyakorlati alkalmazása, a szerkezeti anyagok károsodási folyamatai. Ezeken a területeken az egyik vezető és meghatározó hazai kutatónak tekinthető, aki nemzetközi ismertséggel és elismertséggel is rendelkezik.

Akadémiai jellegű kutatási tevékenysége mellett kiemelkedő eredményeket ért el azok ipari alkalmazásában és hasznosításában is, elsősorban a gáz- és olajiparban, az energiaiparban valamint a kohászat egyes területein. A BAY-LOGI igazgatójaként sokat tett és jelentős eredményeket ért el a hazai piacorientált alkalmazott kutatás-fejlesztés megerősítése területén.

Több hazai és nemzetközi szervezet alapítója, kiemelkedő szakmai közéleti tevékenységét több  hazai, és nemzetközi szervezetben, folyóiratok szerkesztő bizottságában betöltött funkciói fémjelzik.

Kitüntetéséért ezúton is gratulálunk!