A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Magyar Állam (100%-ban).

A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal gyakorolja az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján (SZT-105048 2015.X.29).

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Küldetés

A Hivatal küldetése hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével Magyarország célszerűen használja fel a KFI forrásokat, és ezáltal növelje versenyképességét. Ennek érdekében alakítja ki az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikáját.

Megbízatás

A Hivatal a Kormány részére előkészíti a tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiát, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot, nemzetközi és európai KFI szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget.