Dr. GRASSELLI Norbert

ügyvezető igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1999  – 2005    Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, egyetemi oktató, kutató

2005   – 2010   Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, igazgatóhelyettes

2010   – 2014   Innova Észak-Alföld Innovációs Ügynökség, igazgató

2014 – 2015     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (BAY-LOGI), igazgató

2015 –  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

Szakmai testületi tagság

2000-  Debreceni Okleveles Közgazdász Klub, alapító elnökségi tag

 

Nemzetközi szervezetekben szakértő

2011-    European Regions Research and Innovation Network alelnöke

2013 –   EC szakértő – PCP témakör

2009 – 2014      Europe2020 Monitoring Platform, tag

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Regionális GDP mérése (PhD téma)

Felsőfokú végzettség

Okleveles közgazdász MsC

Gazdálkodás- és szervezéstudományok PhD

 

Nyelvismeret

angol, német, orosz

Elérhetőség

E-mail: norbert.grasselli@bayzoltan.hu

Dr. KISS István

divízió igazgató

BAY-BIO Biotechnológiai Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1998 – 1999      Ösztöndíj, Jacob Blaustein Institute for Desert Research-ben, Sede Boqer, Israel

1999 – 2002      Ösztöndíjas, a Bay Zoltán Alapítvány

2002 –               Tudományos munkatárs, Bay Zoltán Közalapítvány

2007 – 2011      Intézetigazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Biotechnológiai Intézete

2011 –              Divízió igazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Biotechnológiai Divízió

Szakmai testületi tagság

2010 –               Magyar Tudományos Akadémia, Környezetgeokémiai Albizottságának tagja

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázati és vállalati projektek garmadája.

Felsőfokú végzettség

Okleveles biológus MsC

Környezettudományi PhD

Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség:

E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu

Dr. BIRÓ Gyöngyvér

divízió igazgató

BAY-ENG Mérnöki Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1982 – 2005      Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, egyetemi docens

1997 – 2008      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, főmunkatárs, tudományos igazgatóhelyettes

2008 – 2010      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet,

intézeti igazgató

2011 – 2013      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.., Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, osztályvezető, intézeti igazgató

2014 – 2015     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatóhelyettes, stratégiai igazgató

2015 –             Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., BAY-ENG Mérnöki Divízió, divízió igazgató

Felsőfokú végzettség

okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél), Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar

okleveles anyagtudományi mérnök-fizikus (kitüntetéses oklevél), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Anyagtudományi Mérnök-Fizikus szak, posztgraduális képzés

Tudományos fokozatok

1989     Dr. univ. – Miskolci Egyetem
Értekezés címe: A növelt huzalkinyúlás hatása az Ar-CO2 kevert védőgázas hegesztés leolvasztási teljesítményére

1995     Műszaki tudomány kandidátusa
Értekezés címe: Dinamikus törésmechanikai jellemzők mérése műszerezett ütővizsgálattal

2011     Dr. Habil – Miskolci Egyetem, Műszaki-természettudományok, Gépészeti Tudományok Tudományágban

Fő kutatási területek

  • szerkezeti anyagok szilárdsága, károsodása,
  • törési, károsodási folyamatok és modellezésük,
  • törésmechanika gyakorlati alkalmazása,
  • szerkezetek, berendezések integritásának elemzése, értékelése,
  • dinamikus törésmechanikai vizsgálatok, műszerezett ütővizsgálat és alkalmazásai
  • kockázatalapú felülvizsgálat és karbantartási módszerek, rendszerek fejlesztése és ipari alkalmazása.

Egyéb  szakmai tapasztalatok:

  • Nukleáris szakértői minősítés: nyomástartó berendezések és anyagtudomány, anyagvizsgálat területén (NSZ 6 – 05-1673 / 05-51981; NSZ 5.1- 05-1673 / 05-51981).

Fontosabb hazai és nemzetközi projektek:

1986-1989    Ömlesztőhegesztések teljesítménynövelése

1989-1991   Műszerezett ütővizsgáló és mérés-adatgyűjtő rendszer fejlesztése (OMFB által támogatott projekt) a KFKI-val közösen

1992-1994    Dinamikus törésmechanikai vizsgálatokhoz mérésadat-gyűjtő és kiértékelő rendszer kifejlesztése (OTKA projekt) – projekt vezető

1994-1996    Investigation of Critical Events During Loading and Fracturing of Samples and Structures Utilising Magnetic and Electric Emission (CIPA projekt)

  • A terhelési sebesség hatása az anyagok törésmechanikai jellemzőire (OTKA projekt) – projekt vezető

1996-1999  Education in Structural  Integrity in Hungary, TEMPUS projekt – projekt titkár

1997-2000  Lifetime Management of Transit Oil and Gas Pipelines in CCE/NIS Countries –

Development of Knowledge Based Multimedia Software for Lifetime Management (COPERNICUS projekt)

  • Fracture Resistance of Steels for Container of Spent Nuclear Fuels, (NATO SfP és OMFB által támogatott projekt – projekt magyar társigazgatója)

1999-2003    A törési folyamat vizsgálata mágneses- és elektro-emissziós méréstechnikával (OTKA projekt) – projekt vezető

2002-2004    Assessment of Aged Piping Dissimilar Metal Weld Integrity – ADIMEW (NAS-FIKS-CT-2000-00047)

  • Extending Plant Life through Improved Fabrication and Advanced Repair Methodology – ELIXIR (G1RD-CT-2002-09004)

2003-2007    Statikus készülékek állapotfelügyeleti rendszerének megvalósítása, projekt vezető, MOL Nyrt. TKD Finomítás

2004-2008    PERFECT EU projekt (Prediction of Radiation Effect)

2005-2007    Új mágneses-zaj mérési technikák fejlesztése anyagvizsgálati alkalmazásokra, OM NFP projekt, 2005-2007.

2002-2005    Erőművi szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása, OM NFP projekt, 2002-2005.

2005-2010    NULIFE EU network projekt (Nuclear Lifetime Prediction)

2006-2007    Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása szerinti 1-es és 2-es biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek (RRE) szilárdsági számítása, fáradás elemzése és hőrétegződés vizsgálatok. II/6  Szivattyúk szilárdság számítása és fáradás elemzése, Megbízó. Olajterv Zrt., projektvezető

2008-2009    Paksi Atomerőmű 1-4. blokkján a reaktortartályon belüli szerkezetek anyagtulajdonság-változásának élettartam-korlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., projektvezető

2008-2009    ABOS 1-2 rendszerelemek, komponensek termikus ridegedése miatti élettartamkorlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008-2009., projektvezető

2008-2009    Kutatási és vizsgálati programok kifejlesztése és megalapozása a kiemelt berendezések legjellemzőbb romlási folyamataira vonatkozó kutatási feladatok elvégzésére, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008., projektvezető

2008-2013    Integ-Risk EU projekt (Integrated Risk Management), 2008-2013.- alprojektvezető

2010-2012    Fejlesztési javaslat kockázatalapú eszközmenedzsment irányítási rendszer megvalósítására, FGSZ Zrt. részére (projektvezető)

2012            MOL Dunai Finomító részére egységesített korrózió monitoring rendszer kifejlesztése (projektvezető)

2012-2015    Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben (TÁMOP projekt) – Technológiai Maradó Feszültségek Tudományos Műhely vezetője, intézeti projektvezető

2013-2015    Intelligens, funkcionális anyagok: Mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és alkalmazásaik – (TÁMOP projekt), intézeti projektvezető

2013-2015    Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az Inno Energy KIC keretében (projektvezető)

2016-           A Magyar Suzuki Zrt.-ből, beszállítóiból és kutató helyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére, GINOP 2.1.1. pályázat (projektvezető)

Összes publikációk:

Külföldi folyóiratokban megjelent idegen nyelvű cikkek: 24

Magyar folyóiratokban megjelent cikkek: 18

Külföldi konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54

Hazai konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54
Oktatási segédletek, tankönyv fejezetek: 11

Szóbeli előadások: 55

WoS hivatkozások száma: 54

Összes impakt factor: 20,4

Nyelvismeret

angol (tárgyalóképes), orosz (alap)

Elérhetőség

E-mail: gyongyver.biro@bayzoltan.hu

ENGI Csaba

divízió igazgató

BAY-SMART Intelligens Rendszerek Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1996-2019 Answare Kft.:

Pályázati igazgató (2009-2019)

Feladatkör:      – Fejlesztési irányok kijelölése a cég stratégiai területein
– Pályázati források felkutatása
– Pályázati és K+F tevékenység koordinációja
– Kutatási, fejlesztési tevékenység az informatika és egészségügy határterületén

Vezetői Tanácsadó (2004-2009)

Feladatkör:        Az informatika alkalmazásának segítéséhez kötődő technológiai-, szervezési- és pénzügyi
konzultációs tevékenység

Műszaki igazgató (1999-2004)

Feladatkör:        A cég hálózati-, IT biztonságtechnikai- és rendszermérnökökből valamint technikusokból, és
informatikai támogatókból álló műszaki megvalósító részlegének vezetése.

Projektvezető (1998-1999)

Feladatkör:        IT biztonságtechnikai és IT infrastruktúra megvalósítási projektek vezetése

Rendszermérnök (1996 – 1998)

Feladatkör:        Kommunikációs hálózatok, üzenetkezelő alkalmazások és informatikai biztonsági rendszerek
tervezése, megvalósítása, oktatása, tesztelése

Szakmai testületi tagság

SZVT (magyar)
NJSZT (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)
IVSz – eHealth munkacsoport tag, vezető, jelenleg vezető helyettes

Tanulmányok

Master of Business Administration Msc (angol nyelvű képzés)
Orvos-biológus mérnök Bsc
Okleveles villamosmérnök Msc

Nyelvismeret

angol,szerb

Elérhetőség:

E-mail: csaba.engi@bayzoltan.hu

SZABÓ Zsuzsanna

gazdasági igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1991 – 1994 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága belső ellenőr

1994 – 1999 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága könyvelő

1999 – 2003 HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt pénzügyi és számviteli vezető

2003 – 2005 Magyar Lapterjesztő Rt cégcsoport pénzügyi és számviteli vezető

2006 – 2008 Magyar Közút Zrt gazdasági vezérigazgató-helyettes

2008 – 2009 Magyar Közút Zrt üzletfejlesztési igazgató

2009 – 2010 Imagement csoport nemzetközi pénzügyi igazgató

2011 – 2012 IGN (Montivo) csoport vagyongazdálkodási (gazdasági) igazgató

2012 –           Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft gazdasági igazgató

Felsőfokú végzettség

Gazdasági mérnök (Bsc)

Szakközgazdász (Msc)

Könyvvizsgáló

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség

E-mail: zsuzsanna.szabo@bayzoltan.hu

VARGA Dávid

divízió igazgató

BAY-TMK Tudásmenedzsment központ

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

2006-2008          Alfa Wind Kft., gyakornok

2008-2010         IT Services Hungary Kft. Projekt menedzser, minőségbiztosítási és környezetirányítási megbízott

2010 –2013        IT Services Hungary Kft., részlegvezető

2014-2015         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Stratégiai igazgatóság, Portfólió menedzser

2015-2016         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Tudásmenedzsment Központ, Portfólió menedzsment osztály, Osztályvezető

2016-                Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Tudásmenedzsment Központ, igazgató

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

A szélerőművek környezeti hatásai

Felsőfokú végzettség

Okleveles Környezetgazdálkodási Agrármérnök

Nyelvismeret

angol, német