Dr. GRASSELLI Norbert

ügyvezető igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1999  – 2005    Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, egyetemi oktató, kutató

2005   – 2010   Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, igazgatóhelyettes

2010   – 2014   Innova Észak-Alföld Innovációs Ügynökség, igazgató

2014 – 2015     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet (BAY-LOGI), igazgató

2015 –  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

Szakmai testületi tagság

2000-  Debreceni Okleveles Közgazdász Klub, alapító elnökségi tag

 

Nemzetközi szervezetekben szakértő

2011-    European Regions Research and Innovation Network alelnöke

2013 –   EC szakértő – PCP témakör

2009 – 2014      Europe2020 Monitoring Platform, tag

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Regionális GDP mérése (PhD téma)

Felsőfokú végzettség

Okleveles közgazdász MsC

Gazdálkodás- és szervezéstudományok PhD

 

Nyelvismeret

angol, német, orosz

Elérhetőség

E-mail: norbert.grasselli@bayzoltan.hu

Dr. KISS István

divízió igazgató

BAY-BIO Biotechnológiai Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1998 – 1999      Ösztöndíj, Jacob Blaustein Institute for Desert Research-ben, Sede Boqer, Israel

1999 – 2002      Ösztöndíjas, a Bay Zoltán Alapítvány

2002 –               Tudományos munkatárs, Bay Zoltán Közalapítvány

2007 – 2011      Intézetigazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Biotechnológiai Intézete

2011 –              Divízió igazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Biotechnológiai Divízió

Szakmai testületi tagság

2010 –               Magyar Tudományos Akadémia, Környezetgeokémiai Albizottságának tagja

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázati és vállalati projektek garmadája.

Felsőfokú végzettség

Okleveles biológus MsC

Környezettudományi PhD

Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség:

E-mail: istvan.kiss@bayzoltan.hu

Dr. BIRÓ Gyöngyvér

divízió igazgató

BAY-ENG Mérnöki Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1982 – 2005      Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, egyetemi docens

1997 – 2008      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, főmunkatárs, tudományos igazgatóhelyettes

2008 – 2010      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet,

intézeti igazgató

2011 – 2013      Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.., Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, osztályvezető, intézeti igazgató

2014 – 2015     Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., ügyvezető igazgatóhelyettes, stratégiai igazgató

2015 –             Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., BAY-ENG Mérnöki Divízió, divízió igazgató

Felsőfokú végzettség

okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél), Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar

okleveles anyagtudományi mérnök-fizikus (kitüntetéses oklevél), Kossuth Lajos Tudományegyetem, Anyagtudományi Mérnök-Fizikus szak, posztgraduális képzés

Tudományos fokozatok

1989     Dr. univ. – Miskolci Egyetem
Értekezés címe: A növelt huzalkinyúlás hatása az Ar-CO2 kevert védőgázas hegesztés leolvasztási teljesítményére

1995     Műszaki tudomány kandidátusa
Értekezés címe: Dinamikus törésmechanikai jellemzők mérése műszerezett ütővizsgálattal

2011     Dr. Habil – Miskolci Egyetem, Műszaki-természettudományok, Gépészeti Tudományok Tudományágban

Fő kutatási területek

  • szerkezeti anyagok szilárdsága, károsodása,
  • törési, károsodási folyamatok és modellezésük,
  • törésmechanika gyakorlati alkalmazása,
  • szerkezetek, berendezések integritásának elemzése, értékelése,
  • dinamikus törésmechanikai vizsgálatok, műszerezett ütővizsgálat és alkalmazásai
  • kockázatalapú felülvizsgálat és karbantartási módszerek, rendszerek fejlesztése és ipari alkalmazása.

Egyéb  szakmai tapasztalatok:

  • Nukleáris szakértői minősítés: nyomástartó berendezések és anyagtudomány, anyagvizsgálat területén (NSZ 6 – 05-1673 / 05-51981; NSZ 5.1- 05-1673 / 05-51981).

Fontosabb hazai és nemzetközi projektek:

1986-1989    Ömlesztőhegesztések teljesítménynövelése

1989-1991   Műszerezett ütővizsgáló és mérés-adatgyűjtő rendszer fejlesztése (OMFB által támogatott projekt) a KFKI-val közösen

1992-1994    Dinamikus törésmechanikai vizsgálatokhoz mérésadat-gyűjtő és kiértékelő rendszer kifejlesztése (OTKA projekt) – projekt vezető

1994-1996    Investigation of Critical Events During Loading and Fracturing of Samples and Structures Utilising Magnetic and Electric Emission (CIPA projekt)

  • A terhelési sebesség hatása az anyagok törésmechanikai jellemzőire (OTKA projekt) – projekt vezető

1996-1999  Education in Structural  Integrity in Hungary, TEMPUS projekt – projekt titkár

1997-2000  Lifetime Management of Transit Oil and Gas Pipelines in CCE/NIS Countries –

Development of Knowledge Based Multimedia Software for Lifetime Management (COPERNICUS projekt)

  • Fracture Resistance of Steels for Container of Spent Nuclear Fuels, (NATO SfP és OMFB által támogatott projekt – projekt magyar társigazgatója)

1999-2003    A törési folyamat vizsgálata mágneses- és elektro-emissziós méréstechnikával (OTKA projekt) – projekt vezető

2002-2004    Assessment of Aged Piping Dissimilar Metal Weld Integrity – ADIMEW (NAS-FIKS-CT-2000-00047)

  • Extending Plant Life through Improved Fabrication and Advanced Repair Methodology – ELIXIR (G1RD-CT-2002-09004)

2003-2007    Statikus készülékek állapotfelügyeleti rendszerének megvalósítása, projekt vezető, MOL Nyrt. TKD Finomítás

2004-2008    PERFECT EU projekt (Prediction of Radiation Effect)

2005-2007    Új mágneses-zaj mérési technikák fejlesztése anyagvizsgálati alkalmazásokra, OM NFP projekt, 2005-2007.

2002-2005    Erőművi szerkezeti anyagok élettartamának meghatározása, OM NFP projekt, 2002-2005.

2005-2010    NULIFE EU network projekt (Nuclear Lifetime Prediction)

2006-2007    Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása szerinti 1-es és 2-es biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek (RRE) szilárdsági számítása, fáradás elemzése és hőrétegződés vizsgálatok. II/6  Szivattyúk szilárdság számítása és fáradás elemzése, Megbízó. Olajterv Zrt., projektvezető

2008-2009    Paksi Atomerőmű 1-4. blokkján a reaktortartályon belüli szerkezetek anyagtulajdonság-változásának élettartam-korlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., projektvezető

2008-2009    ABOS 1-2 rendszerelemek, komponensek termikus ridegedése miatti élettartamkorlát elemzése, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008-2009., projektvezető

2008-2009    Kutatási és vizsgálati programok kifejlesztése és megalapozása a kiemelt berendezések legjellemzőbb romlási folyamataira vonatkozó kutatási feladatok elvégzésére, Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt., 2008., projektvezető

2008-2013    Integ-Risk EU projekt (Integrated Risk Management), 2008-2013.- alprojektvezető

2010-2012    Fejlesztési javaslat kockázatalapú eszközmenedzsment irányítási rendszer megvalósítására, FGSZ Zrt. részére (projektvezető)

2012            MOL Dunai Finomító részére egységesített korrózió monitoring rendszer kifejlesztése (projektvezető)

2012-2015    Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben (TÁMOP projekt) – Technológiai Maradó Feszültségek Tudományos Műhely vezetője, intézeti projektvezető

2013-2015    Intelligens, funkcionális anyagok: Mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és alkalmazásaik – (TÁMOP projekt), intézeti projektvezető

2013-2015    Fenntartható energiaellátást és – felhasználást támogató piacorientált kutatás-fejlesztés az Inno Energy KIC keretében (projektvezető)

2016-           A Magyar Suzuki Zrt.-ből, beszállítóiból és kutató helyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére, GINOP 2.1.1. pályázat (projektvezető)

Összes publikációk:

Külföldi folyóiratokban megjelent idegen nyelvű cikkek: 24

Magyar folyóiratokban megjelent cikkek: 18

Külföldi konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54

Hazai konferencia kiadványokban megjelent publikációk: 54
Oktatási segédletek, tankönyv fejezetek: 11

Szóbeli előadások: 55

WoS hivatkozások száma: 54

Összes impakt factor: 20,4

Nyelvismeret

angol (tárgyalóképes), orosz (alap)

Elérhetőség

E-mail: gyongyver.biro@bayzoltan.hu

ENGI Csaba

divízió igazgató

BAY-SMART Intelligens Rendszerek Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1996-2019 Answare Kft.:

Pályázati igazgató (2009-2019)

Feladatkör:      – Fejlesztési irányok kijelölése a cég stratégiai területein
– Pályázati források felkutatása
– Pályázati és K+F tevékenység koordinációja
– Kutatási, fejlesztési tevékenység az informatika és egészségügy határterületén

Vezetői Tanácsadó (2004-2009)

Feladatkör:        Az informatika alkalmazásának segítéséhez kötődő technológiai-, szervezési- és pénzügyi
konzultációs tevékenység

Műszaki igazgató (1999-2004)

Feladatkör:        A cég hálózati-, IT biztonságtechnikai- és rendszermérnökökből valamint technikusokból, és
informatikai támogatókból álló műszaki megvalósító részlegének vezetése.

Projektvezető (1998-1999)

Feladatkör:        IT biztonságtechnikai és IT infrastruktúra megvalósítási projektek vezetése

Rendszermérnök (1996 – 1998)

Feladatkör:        Kommunikációs hálózatok, üzenetkezelő alkalmazások és informatikai biztonsági rendszerek
tervezése, megvalósítása, oktatása, tesztelése

Szakmai testületi tagság

SZVT (magyar)
NJSZT (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)
IVSz – eHealth munkacsoport tag, vezető, jelenleg vezető helyettes

Tanulmányok

Master of Business Administration Msc (angol nyelvű képzés)
Orvos-biológus mérnök Bsc
Okleveles villamosmérnök Msc

Nyelvismeret

angol,szerb

Elérhetőség:

E-mail: csaba.engi@bayzoltan.hu

SZABÓ Zsuzsanna

gazdasági igazgató
Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

1991 – 1994 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága belső ellenőr

1994 – 1999 Magyar Posta Budapesti Hírlapkereskedelmi Igazgatósága könyvelő

1999 – 2003 HÍRKER Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt pénzügyi és számviteli vezető

2003 – 2005 Magyar Lapterjesztő Rt cégcsoport pénzügyi és számviteli vezető

2006 – 2008 Magyar Közút Zrt gazdasági vezérigazgató-helyettes

2008 – 2009 Magyar Közút Zrt üzletfejlesztési igazgató

2009 – 2010 Imagement csoport nemzetközi pénzügyi igazgató

2011 – 2012 IGN (Montivo) csoport vagyongazdálkodási (gazdasági) igazgató

2012 –           Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft gazdasági igazgató

Felsőfokú végzettség

Gazdasági mérnök (Bsc)

Szakközgazdász (Msc)

Könyvvizsgáló

Nyelvismeret

angol

Elérhetőség

E-mail: zsuzsanna.szabo@bayzoltan.hu

VARGA Dávid

divízió igazgató

BAY-TMK Tudásmenedzsment központ

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

2006-2008          Alfa Wind Kft., gyakornok

2008-2010         IT Services Hungary Kft. Projekt menedzser, minőségbiztosítási és környezetirányítási megbízott

2010 –2013        IT Services Hungary Kft., részlegvezető

2014-2015         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Stratégiai igazgatóság, Portfólió menedzser

2015-2016         Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Tudásmenedzsment Központ, Portfólió menedzsment osztály, Osztályvezető

2016-                Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
Tudásmenedzsment Központ, igazgató

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

A szélerőművek környezeti hatásai

Felsőfokú végzettség

Okleveles Környezetgazdálkodási Agrármérnök

Nyelvismeret

angol, német

Dr. VIDA Ádám

divízió igazgató

BAY-PROD Divízió

Szakmai önéletrajz

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök, beosztások

2016 – 2018    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., kutató

2018 – 2019    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., csoportvezető

2019 – 2020    Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., osztályvezető

2020 –             Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., divízió igazgató

 

Szakmai testületi tagság

2016-    Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Anyagtudományi Szakcsoport – titkár

2020-     Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete – elnökségi tag

 

Kiemelt kutatási tevékenység, projektekben való részvétel

Modern elektronmikroszkópiás technikák

Nagyentrópiás ötvözetek alkalmazása

Újrahasznosítási technikák

 

Felsőfokú végzettség

Alkalmazott fizikus BSc

Okleveles Anyagkutató MSc

Fizikai tudományok (anyagfizika) PhD

 

Nyelvismeret

angol, szlovák

 

Elérhetőség

E-mail: adam.vida@bayzoltan.hu