BAY-BIO BIOTECHNOLÓGIAI DIVÍZIÓ

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország vezető alkalmazott kutatóintézménye, melynek elsőként alapított működési egysége a BAY-BIO Biotechnológiai Divízió Szegeden. A biotechnológiai szektoron belül a BAY-BIO tevékenysége technológiai hidat képez az alapkutatási és az ipari fejlesztési szakasz között.

A BAY-BIO feladatának tekinti az alábbiak megvalósítását a Kft. többi intézetével együttműködve:

 • alkalmazott kutatási háttér biztosítása a hazai és nemzetközi vállalati partnereinknek
 • saját, eredmény- és termékorientált fejlesztéseink megvalósítása
 • modern szolgáltatási paletta nyújtása partnereink felé
 • gyakorlat-orientált oktatás.

Rugalmas hozzáállásunk és az alkalmazott kutatás területén megalapozott széles körű szakmai hátterünk segítségével kreatív, innovatív megoldásokat, válaszokat adunk a partnereink részéről felmerülő, biotechnológiai vonatkozású problémákra, kérdésekre. Ezáltal lehetővé válik, hogy segítsük partnereinket céljaik elérésében, ugyanakkor biztosítsuk intézményünk folyamatos fejlődését, így közösen hozzájárulunk épített környezetünk fenntartható fejlődéséhez.

Kiemelt kutatás-fejlesztési területeink:

 • bioeconomy/komplex agrárium
 • környezetvédelmi mikrobiológiai fejlesztések
 • másodlagos nyersanyagok biológiai visszanyerése

BAY-BIO Biotechnológiai Divízió osztályai:

 • Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály
 • Biológiai Alapú Energiatermelés Osztály

Kiemelt projektek, sikertörténetek:

BAY-BIO főbb partnerei:

lunds

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

BAY-BIO Biotechnológiai Divízió
H-6726 Szeged, Derkovits fasor 2.

Tel.: +36-62/432-248
E-mail: bay-bio@bayzoltan.hu

Felületi Technológiák Osztály

A BAY-ENG Felületi Technológiák Osztály tevékenysége a felhasználói igények kielégítésére koncentrál mind a műszaki anyagtudomány, mind a kifejlesztett anyag- és gyártástechnológiájának tekintetében. Egyik fő kutatási irány a bevonatok fejlesztése mellett speciális feldolgozási technológiák alkalmazása. Kutatás-fejlesztési munkánk során szem előtt tartjuk, hogy eredményeink gyorsan és kézzelfogható termékként jelenjenek meg a piacon.

Kiemelt kompetencia területeink:

 • Vékonyfilm technológia (egyen- és pulzáló árammal)
 • Fe és Fe-alapú lágymágneses rétegek előállítása elektrokémiai úton
 • Pulzáló árammal történő antibakteriális/biokompatibilis rétegek leválasztása
 • Kopásálló, magas hőmérsékleten stabil, kemény multirétegek előállítási technológiájának fejlesztése
 • Elektrokémiai fürdők regenerálására szolgáló módszerek kifejlesztése
 • Fém felületek elektro-polirozása
 • Mechanikai ötvözés
 • Termikus stabilitás elemzés

Főbb szolgáltatások:

 • Teljes körű korróziós kárelemzések
 • Funkcionális bevonatok fejlesztése és előállítása elektrokémiai úton
 • Termikus stabilitás-elemzés műanyagokra és fémötvözetekre
 • Nanoőrlés – nagy energiájú őrlő malommal, illetve az így előállított anyagok vizsgálata, feldolgozási lehetőségei és alkalmazása. A létrehozott őrleményeket bevonatok vagy tömb anyagok céljaira por formában, vagy diszpergált állapotban adjuk át megrendelőinknek.

Az osztályhoz a következő K+F infrastruktúra tartozik:

 • Nanokémiai Laboratórium (Budapest) – NEKIFUT-ban Stratégiai Kutatási Infrastruktúrának minősítve

Nanokémiai Laboratórium

Szolgáltatások a rendelkezésre álló infrastruktúrával

1. Fritsch Pulverisette 4 golyósmalom

Mérési lehetőségek:

 • Nagy energiájú (nano-őrlés) és kis energiájú őrlés, mechanikai ötvözés és reaktív őrlés
 • Fém és kerámia anyagok őrlése
 • Oxidatív és inert atmoszférában és folyadékokban

Eszköz rövid leírása:

Az őrlőtégelyek és a fő korong forgási viszonyai, a golyók vagy függőlegesen ütköznek a tégely belső falához (nagy ütközési energia), vagy tangenciálisan közelednek egymáshoz (erős súrlódás), vagy egyszerűen a tégely belső falához „tapadva” gördülnek (centrifugális malmok). Rideg anyagok őrlésénél (pl. oxidok, stb.) nagy ütközési energia szükséges. Képlékeny anyagok őrlésénél (pl. fémek stb.) a súrlódási komponens is meghatározó. Őrlő készletek: keményfém, rozsdamentes acél, szinterkorund (80-250ml), gáznyomás és hőmérsékletmérő rendszer (GTM).

2. Setaram SETSYS 16/18 termikus elemző

Mérési lehetőségek:

 • DSC mérések végezhetők olvadáspont, hő kapacitás, üvegesedés meghatározására alacsony olvadáspontú fémek, fémötvözetekre.
 • DTA alkalmas magas hőmérsékletű termikus stabilitás olvadáspont, hő kapacitás, üvegesedés mérés magas olvadáspontú fémek-, fémötvözetekre
 • TG, termogravimetriai mérések alkalmasak műanyagokban, fémekben és fémötvözetekben bekövetkezett tömegváltozás, oxidáció vagy bomlás vizsgálatokra

Eszköz rövid leírása:

A berendezés 0.4 μg és 1 μg pontosságú tömegmérést tesz lehetővé. Felfűtési sebesség változhat 0.001 oC/min to 99 oC /min. A méréseket különböző atmoszférákban, max. 1600°C-os hőmérsékleten lehet végrehajtani.

3. Zahner IM6e komplex elektrokémiai mérőberendezés, Voltab Lab PGZ 301 mérőberendezés, CTV 101 PID elektróda-rendszerek, Agilent 347960A adatgyűjtő

Mérési lehetőségek:

 • elektrokémiai mérések és elemzések elvégzése (iparágak, amelyek szolgáltatásainkat használják: gépgyártók, vegyipar, elektronika)
 • átfogó kutatási platform a korrózió, az akkumulátorok, az elektrokémiai analízis, az érzékelő, az élet-tudomány és a környezeti kémia területén

Eszközök rövid leírása:

Zahner IM6e komplex elektrokémiai mérőberendezés: frekvenciatartomány: 10µHz – 3MHz, áramhatár: ± 3A, feszültséghatár: ± 4V, felbontóképesség: 5000 steps/decade, AC-amplitúdótartomány: 1mV – 1V

VoltaLab PGZ 301 potenciosztát: frekvenciatartomány: 1 mHz – 100 kHz, áramhatár: ± 1A, áramfelbontás: 30 pA, polarizációs feszültség tartomány : -15 V – +15 V, maximun polarizációs sebesség: 20 V/s, AC-amplitúdótartomány: 1mV – 1V

Agilent 347960A többcsatornás mérési adatgyűjtő: 6 1/2 digites (22 bites) belső DMM; max. 250 csatorna/mp pásztázási sebesség, AC/DC feszültség és áramerősség, ellenállás, frekvencia és periódus mérése, 12 csatorna.

4. Agilent 4294A LCR-mérő

Mérési lehetőségek:

 • integrált megoldás az alkatrészek és áramkörök hatékony impedancia mérésére és elemzésére
 • hatékony eszköz a tervezéshez, minősítéshez és minőségellenőrzéshez, valamint az elektronikai alkatrészek gyártási teszteléséhez

Eszköz rövid leírása: frekvencia tartományban 40Hz-110 MHz

5. K-1550 ºC Vákuum/Argon típusú 1500 W-os csőkemence

Mérési lehetőségek:

 • hőkezelés,
 • edzés
 • szinterelés
 • szén szál előállítás
 • bevonatok készítése

Eszköz rövid leírása:

 • a kemence névleges hevítési hőmérséklete max. 1550 ºC.
 • a belső hasznos tér mérete Ø65×150 mm.
 • a beállított hőmérséklet pontossága középen, egyensúlyi állapotban ±0,5%.
 • a kemence szabályozása szabadon konfigurálható digitális kijelzésű PID szabályozóval történik, ez a HAGA KD48P típusú vezérlőegység működteti és szabályozza a hőmérsékletet, a felfűtési sebességet, valamint a gázfeltöltést és a vákuumozást is.

BAY-SMART INTELLIGENS RENDSZEREK DIVÍZIÓ

A BAY-SMART Intelligens Rendszerek Divízió nap, olyan innovatív mérnöki megoldások kidolgozását fogja össze, melynek eredményeként költséghatékony, innovatív termékek, valamint üzemelő rendszerek jönnek létre az üzleti siker érdekében.

Fejlesztőmérnökeink, valamint a különböző mérnöki területeken nagy tapasztalattal rendelkező szakértő munkatársaink az „Egészség és Jólét” a Hatékony energiafelhasználás és termelés”, az „Intelligens Közlekedési Rendszerek” valamint a „SMART Rendszerek” fejlesztésében naprakész, élenjáró tudás és eszközparkkal rendelkeznek. Az ötletek, elképzelések megvalósítása közben a mi legfontosabb feladatunk az ügyfélre szabott kutatás-fejlesztés és a lehető leghatékonyabb rendszerintegrálás.

Ügyfélorientált fejlesztéseink alapvető eleme, nálunk a vevő az első és legfontosabb. A teljes innovációs ciklus alatt támogatjuk ügyfeleinket piacra lépésig és szükség esetén még akár azután is figyelemmel kísérjük a fejlesztések eredményességét.

Kollégáink között egyaránt megtalálhatóak tapasztalt, valamint fiatal munkatársak is. A szakmai utánpótlás biztosítását kiemelten fontosnak tartjuk, ezért több felsőoktatási intézménnyel is hosszú távú, szoros együttműködést ápolunk.

BAY-SMART Intelligens Rendszerek Divízió osztályai:

 • Infokommunikációs Osztály
 • Logisztikai Rendszerek Osztály
 • Mechatronikai Osztály

BAY-SMART kiemelt projektjei, sikertörténetei:

BAY-SMART főbb partnerei:

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,

BAY-SMART Intelligens Rendszerek Divízió
H-3519 Miskolc, Iglói út 2.

Tel.: +36-1/463-0541
E-mail: bay-smart@bayzoltan.hu

BAY-ENG – Szerkezetintegritás és Gyártástechnológia Osztály

A Szerkezetintegritás és Gyártástechnológia Osztály a különféle szerkezetek és elemeik megbízható és biztonságos működésével összefüggő kérdésekkel foglalkozik. Tevékenysége magában foglalja a szerkezeti anyagok károsodási folyamatainak kutatását, a szerkezetek állapotának, élettartamának és a bennük lévő hibák veszélyességének értékelését, valamint a numerikus modellezési módszerek alkalmazását a tervezésben, a gyártmány- és technológiafejlesztésben, az üzemelési biztonság és a maradék élettartam értékelésében.

Kutatás-fejlesztési szolgáltatásunk során tudástranszfert nyújtunk a KKV-knak, aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi projektekben, szakértői tevékenységet végezünk partnereinknek. Szolgáltatásaink mögött több évtizedes felhalmozott tudás és tapasztalat áll.

Az általunk nyújtott főbb szolgáltatások a következőek

 • Erőműi, vegyipari, olaj- és gázipari rendszerek és nyomástartó berendezések elemzése, üzemelési biztonság értékelése, mechanikai és hőtani elemzések
 • Korszerű numerikus modellezések alkalmazása termék és technológia-fejlesztésben és optimalizálásban (fémalakítás, hegesztés, műanyag fröccsöntés, kompozitok anyagok fejlesztés)
 • Hibaértékelés és károsodási folyamatok vizsgálata és szerkezeti anyagok öregedési mechanizmusainak elemzése
 • Élettartam és törésmechanikai számítások, számítógépi modellezéssel támogatott vizsgálattervezés
 • Működés közbeni távfelügyeleti rendszerek fejlesztése (online monitoring)
 • Tribológiai elemzések
 • Kockázatalapú felülvizsgálat- és karbantartás tervezési módszerek alkalmazása és ilyen rendszerek bevezetése
 • Virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazások, képzési platformok fejlesztése
 • Szakértői rendszerek kidolgozása
 • Tréningek szervezése mérnökök és műszaki menedzserek részére

Osztályunk két laboratóriummal rendelkezik, melyek korszerű, fejlett szoftverekkel és eszközökkel támogatják a magas színvonalú kutatói, fejlesztői szakmai tevékenységünket:

 • Szoftvercentrum – NEKIFUT-ban Regisztrált Kutatási Infrastruktúrának minősítve
 • Virtuális Valóság Laboratórium

Kapcsolat

Dr. Szávai Szabolcs

Szerkezetintegritás és Gyártástechnológia Osztály

Cím: H-3519 Miskolc, Iglói út 2.
Tel.: +36-70/205-6455
E-mail: szabolcs.szavai@bayzoltan.hu

Szerkezetintegritás és Gyártástechnológia Osztályának FŐBB PARTNEREI