Szolgáltatások a rendelkezésre álló infrastruktúrával

1. ICP-OES spektrométer: Agilent 720 ES

Oldatok ill. feltárás útján oldatba vitt szilárd minták elemösszetételének szimultán, multielemes mennyiségi elemzésére szolgál, akár ppm alatti kimutatási határral.

 • axiális plazmafigyelés
 • Mérési hullámhossz tartomány: 167 – 785 nm
 • hidrogén-fluoriddal feltárt minták közvetlen elemzési lehetőségével

2. Röntgen pordiffraktométer Rigaku / Miniflex II

Porminták, vékony filmek, szilárd kristályos anyagok azonosítását  lehet  elvégezni,  ill.  kristályos  keverékek fázisösszetételét lehet meghatározni rácsszerkezeten alapuló azonosítással. Paraméterek:

 • Mérési tartomány: : -3° –   +145° (2Θ)
 • Mérési sebesség: 0,01° – 100°/min (2Θ)

3. DLS szemcseméret és Zeta-potenciál mérő: Malvern Zetasizer nano S

A DLS berendezés (dynamic light scattering = dinamikus fényszórás)  berendezés szemcseeloszlás mérésre használható, nagyon kis részecskeméret-tartományban (1 nm–5 μm). A szórt fény intenzitásának időbeni fluktuációját elemzi, minél kisebb a részecske, annál gyorsabb a mozgása. A mérés során a részecske méret-eloszlást a visszaszórt fénysugárból az ún. „Non Invasive Back Scattered” technika alkalmazásával határozza meg.

A berendezés másik funkciója, az  úgynevezett Zeta-potenciál mérése, amely a lézer Doppler elektroforézis segítségével mérhető. Ha a zéta-potenciál értéke nulla a rendszerek stabilitása lecsökken, a részecskék könnyen összetapadhatnak, koagulátumok, aggregátumok alakulhatnak ki. Ha a zéta-potenciál értéke pozitív vagy negatív, a kolloid rendszer stabil, a részecskék taszítják egymást, összetapadásuk valószínűsége lecsökken.

4. Reométer: Anton Par / MCR 501

A készülék alkalmas newtoni (ideális) folyadékok, emulziók,  szuszpenziók,  viszkoelasztikus  anyagok, olvadékok reológiai tulajdonságainak vizsgálatára rotációs valamint oszcillációs üzemmódban. Rotációs üzemmódban mérés végezhető a nyírási sebesség  ill. a  forgatónyomaték  változtatása  mellett (CSR, CSS módok)  általában ideális vagy ideálishoz közeli folyadékok esetén. Az oszcillációs üzemmód célszerűen viszkoelasztikus anyagok reológiai tulajdonságának mérésére használható. Amplitudó ill. frekvencia söprés végezhető, melyek során mérhető a forgatónyomaték, fázis eltolódás ill. a komplex nyírási modulus, melyek segítségével megadható a tárolási- és veszteségi modulus, mely jellemzi az anyagok elasztikus ill. viszkózus jellegét. A méréseket egyszerűvé teszi az automatikus eszköz- és konfiguráció felismerő rendszer („Tool Mas-ter”) valamint a Peltier-elemmel biztosított pontos és gyors temperálási lehetőség. A primer merési eredményeket a Physica RheoPlus szoftver kezeli és analizálja. Folyadékok és max. 1100°C-os hőmérsékletig olvadékok mérésére alkalmas.  Paraméterek:

 • nyomaték: 0,1 μNm
 • nyomaték: 230 mNm
 • Nyomaték felbontás: 0,001 μNm
 • Belső szög felbontás: 0,012 μrad
 • Min sebesség (CSS): 10-7 1/min
 • Min sebesség (CSR): 10-6  1/min
 • Max sebesség: 3000 1/min
 • Frekvenciatartomány: 10-5 – 100 Hz
 • Hőmérséklet: –150 – +1000 °C
 • Normál erő: 0,01 – 50 N

5. Scanning elektronmikroszkóp (SEM): Hitachi TM-1000

A berendezés legfőbb tulajdonságai:

 • Kompakt méret (513 × 478 × 564 mm)
 • Nagyítás 20× – 10.000×
 • Gyorsítófeszültség: 15 kV
 • Maximális mintaátmérő: 70 mm
 • Maximális mintamagasság: 20 mm
 • BSE detektor (Visszaszórt elektron detektor)

6. Energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrométer (Shimadzu EDX–720/800HS)

Szilárd, folyékony, valamint porminták kvalitatív és kvantitatív analízisére szolgál. Paraméterek:

 • Vizsgálható elemek: 11Na-92U
 • Kollimátor mérete: 1 – 10 mm
 • Mintatér mérete:
  • átmérő: 300 mm
  • magasság: 150 mm
 • Vákuumozható mintatér
 • CCD kamera

Elérhetőség

SZABÓ Dávid – laborvezető, Anyagfejlesztési Osztály
Cím: H-3519 Miskolc, Iglói út 2.
Mobil: +36-70/455-6971
E-mail: david.szabo@bayzoltan.hu